Detecție incendiu

Protejează-ți proprietatea. Scade costurile asigurărilor.

Componentele sistemului trebuie să fie în conformitate cu parțile corespondente din normativul P118/3-2015 și cu părțile corespunzatoare din SR EN54.

Principalele componente ale unui sistem de detecție incendiu sunt:

 • ECS (echipament de control și semnalizare)
 • Detectoare automate de diferite tipuri (optice, termice, combinate, liniare, prin aspirație etc.)
 • Declanșatoare manuale (butoane de incendiu)
 • Module de comandă și control
 • Dispozitive de alarmare acustică și / sau vizuală

Executantul trebuie să predea beneficiarului registrul de control al instalației, intocmit conform Normelor generale de aparare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I. nr. 163/2007.

Echipamentul de control și semnalizare ECS (centrală de incendiu) trebuie să asigure în caz de defect major, funcționarea echipamentelor de alarmare (sirene), și a modulelor de comandă conform normativului SR-EN 54.

Detectoarele vor fi amplasate la o distanță minimă față de pereți de 0.5m și sub nici o forma nu se vor monta sau depozita echipamente sau materiale pe o rază de 0.5 m în lateral și sub detectoare.

Soluții personalizate, direct de la experți

În zonele unde sunt prevăzuți detectori și la execuție se constată că există traverse, grinzi, sau elemente de instalații suspendate, (de exemplu conducte de ventilație/aer condiționat) și acestea trec pe sub tavan la o distanță mai mică de 0.15 m, distanță minimă la care se amplasează un detector va fi de cel puțin 0.5 m față de acestea.

În toate cazurile, detectorii vor fi amplasați în mod simetric pentru a păstra estetica instalării precum și pentru asigurarea unei detecții optime și instalare facilă. Astfel, se alege varianta creeării de diviziuni egale ale suprafeței, pentru calculul necesarului de detectori.

Se vor respecta prevederile punct 3.7.7 din normativ cu privire la amplasarea detectoarelor la momentul execuției în stricta corelare cu elementele celorlalte specialități.

ECS (Echipamentul de Control si Semnalizare – centrala de detecție va fi de tip “analog adresabilă" în cazul clădirilor mari. Detectorii de incendiu și declanșatoarele manuale de alarmă sunt conectate la centrala de detecție incendiu prin intermediul unor bucle închise (cablaj clasa A) și sunt identificate de către aceasta prin intermediul unor adrese individuale unice. În funcție de structura obiectivului supravegheat, elementele de detecție (detectori și declanșatoare manuale) sunt grupate software în "zone logice de detecție".

Controller-ul centralei detecție incendiu gestionează modulele din componenta acesteia. Firmware-ul, configurația programată precum și toate setările sunt stocate într-o memorie internă tip "flash".

Avertizare în timp real asupra evenimentelor

Ecranul centralei vă afișa mesaje de alarmare în funcție de evenimentele apărute în sistem, cum ar fi alarmă de foc, alarmă tehnică, etc. Un buzzer încorporat poate fi activat pentru a atenționa utilizatorul în cazul apariției unui eveniment în sistem. Toate evenimentele apărute trebuie să fie confirmate de către utilizator pentru a putea fi oprit buzzer-ul. Adresa logică, o descriere clară a zonei logice și adresa fizică a punctului de detecție sunt afișate în cazul apariției unui eveniment, pe ecranul centralei. În același meniu, utilizatorul poate reseta evenimentul sau poate iniția procedura de evacuare. În partea inferioară a ecranului, utilizatorul poate verifica pe un meniu tip "status bar" suma evenimentelor active pentru sistemul în cauză.

Toate evenimentele (inclusiv alarmele) sunt stocate într-un fișier / jurnal de evenimente. Jurnalul de evenimente este stocat într-o memorie tip "flash". În cazul unei întreruperi complete a tuturor surselor de alimentare, evenimentele trebuie să rămână stocate în memorie.

Fiecare eveniment este stocat împreună cu:

 • nr. de identificare unic
 •  data și timpul evenimentului
 • adresa logică a elementului sau a punctului de detecție
 • descrierea elementului sau a punctului de detecție

Prin intermediul meniului utilizator este posibilă verificarea listei de evenimente în ordine cronologică sau în funcție de alte criterii de căutare.

Comportarea centralei la același tip de alarmă este diferită în funcție de modul de lucru activ, Zi sau Noapte.

 • Mod Noapte:

În acest mod de funcționare, se presupune că centrala nu este supravegheată de personal uman, așa încât sistemul funcționează independent, fără să ceară confirmări pentru acțiunile executate. La activarea unei alarme de foc, este inițiată direct procedura de evacuare, fără întârziere. 

 • Mod Zi.

În acest mod de funcționare, se presupune că centrala este supravegheată de personal uman, așa încât sistemul funcționează cu confirmări și întârzieri, dacă și așa cum acestea au fost programate. După generarea unei alarme, este inițiat un contor de timp în intervalul căruia se așteaptă confirmarea personalului de supraveghere. Semnalizarea alarmei se face local prin intermediul buzzer-ului, al mesajelor afișate pe ecranul centralei.

 

 

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI SISTEMULUI

Proprietarul sau utilizatorul clădirii este responsabil pentru:

a) asigurarea conformității inițiale și continue a instalației cu cerințele reglementative în vigoare;

b)asigură aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări și a altor evenimente apărute în instalație sau sistem;

c) pregătirea ocupanților clădirii pentru recunoașterea diferitelor situații, alarme și pentru evacuare;

d) păstrarea instalației în condiții de funcționare;

e) menținerea unui spațiu liber de minim 0,5m în jurul și sub fiecare detector de incendiu;

f) asigurarea că nu există obstacole care să împiedice propagarea produselor incendiului către detectoare;

g)  asigurarea că accesul la declanșatoarele manuale de alarmare nu este obstrucționat;

h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de măsuri adecvate pentru împiedicarea activării detectoarelor prin operații de sudare, tăiere metale, fumat, încălzit, gătit, evacuare gaze etc;

i) asigurarea că instalația este modificată corespunzător dacă apar schimbări semnificative de utilizare sau configurare a clădirii;

j) ținerea unui registru de evidență a intervențiilor la sistem și înregistrarea tuturor evenimentelor care afectează sau au ca sursă instalația;

k)  asigurarea că instalația este întreținută la intervale corespunzătoare și după – apariția unui defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta;

l) numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor funcții; numele lor trebuie scrise în registrul de evidență a intervențiilor la instalație;

m) schimbarea periodică a codurilor de acces a utilizatorilor și personalizarea acestora.

Registrul de control al instalației trebuie ținut într-un loc accesibil persoanelor desemnate, în conditțile legii, pentru control, de regulă, în încăperea în care se amplasează echipamentul de control și semnalizare ECS (centrala de incendiu).

Centrala de detecție incendiu

trebuie să asigure redundanța completă a sistemului  prin utilizarea unui al doilea controller conectat cu cel principal în configurație master - slave. În cazul oricărei defecțiuni a controller-ului principal, controller-ul secundar preia automat controlul asupra sistemului fără întreruperea funcționării sau necesitatea efectuării oricăror operațiuni suplimentare.

În funcție de cerințele și categoria sistemului de detecție incendiu, trebuie să poată fi asigurată în mod suplimentar și redundanța hardware și software a modulelor de buclă adresabilă, a modulelor de control acumulatori și a modulelor sursă de alimentare internă.

În situația unor clădiri mari cu o suprafață de peste 10000mp sistemul de detecție incendiu trebuie prevăzut cu posibiltatea conectării la un sistem tip "Building Management" prin intermediul unei conexiuni OPC-Server.

Principala sarcină a sistemului este să opereze în calitate de centru de control și monitorizare a alarmării pentru diferitele sisteme de securitate dintr-o anumită clădire. Interfața sa grafică este concepută pentru a îi ajuta pe operator să înțeleagă rapid proporțiile și caracterul urgent al unui eveniment și să acționeze prompt și eficient. 

Sistemul monitorizează toate evenimetele ce se produc și cerințele operatorului și, dacă se dorește, poate acționa așa cum indică regulile definite de către utilizator, ușurând astfel munca operatorilor.

Servicii similare

Control acces - Consolidarea securității

Sistemele de control al accesului oferă cel mai înalt nivel de securitate, permițându-vă să restricț ...

Detalii
Sistem de alarmare antiefracție

Un sistem de alarmare antiefracție este o sumă de echipamente electrice și electronice interconectat ...

Detalii

Contactează-ne

Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre și cu Politica noastră de confidențialitate, care explică modul în care putem colecta, folosi și dezvălui informațiile dumneavoastră personale, inclusiv către terți.

Divizia

Infrastructure

ETA2U INFRASTRUCTURE oferă servicii de design şi instalare de infrastructură de reţele de curenţi slabi, datacenter şi comunicații pentru dotarea clădirilor şi campusurilor.

Află mai multe