Bun venit în sfera preocupărilor ETA2U Innovation legate de Industry 4.0

Înapoi la articole

Citește mai mult

În perioada curentă, la nivel global, are loc o schimbare majoră de paradigmă în ceea ce privește activitatea industrială. Tehnologii, concepte și principii de lucru inovative precum interconectarea la scară largă între mijloacele implicate în procesul de producție (IIoT - Industrial Internet of Things); introducerea elementelor inteligente în automatizarea unor dispozitive sau procese (Smart Factory); utilizarea la scara largă a inteligentei artificiale (AI) în activitățile de control, prevenție sau analiză; digitizarea mediului de lucru prin popularea acestuia cu senzori inteligenți în vederea culegerii de informații relevante (Smart Sensors); predicția defectelor și a blocajelor în procesele de producție (Zero Defects Manufacturing, Predictive Maintenance); simplificarea interacțiunii om-mașină și contopirea spațiului fizic cu cel digital prin tehnologii precum realitatea augmentată (AR), reprezentarea virtuala a sistemelor fizice in spațiul digital (Digital Twins) – împreună, contribuie la realizarea aceluiași deziderat și anume la înfăptuirea celei de a 4-a revoluții industriale caracterizată prin atingerea unui nou vârf de creștere a productivității, a eficienței și a controlului în mediul industrial.

ETA2U Innovation sprijină acest efort de migrare către Industry 4.0 la nivel regional, dezvoltând soluții adaptate mediului industrial autohton, caracterizat prin specificități precum utilarea cu echipamente eterogene, de vârste diferite, frecvent învechite și de practici de lucru neoptimizate, atât în ceea ce privește fluxul de producție, cât și în activitățile de logistică.

Pentru a depăși aceste dificultăți, soluțiile propuse de ETA2U Innovation urmăresc doua axe de interes: pe de-o parte se abordează rezolvarea problemelor punctuale, specifice diferitelor activități și puncte de lucru, spre exemplu prin echiparea utilajelor de producție în mod non invaziv cu echipamente IIoT ce pot să complementeze funcțiile utilajului în funcție de necesități, dar în special în vederea raportării automate a activității și a stării utilajului în timp real - informații detectate folosind senzori specializați și algoritmi avansați de identificare a evenimentelor de interes; iar pe de altă parte se urmărește asigurarea unui set esențial de funcționalități comune la nivelul întregii fabrici, astfel încât fiecare echipament sau banc de lucru manual care participă la activitatea de producție să transmită un set de indicatori unitari, ce asigură sinergia tuturor operațiunilor desfășurate în întreprindere, împreună cu posibilitatea unei evaluări complete asupra activităților efectuate pe toate verticalele de interes, la nivelul întregii întreprinderi, utilizând analize și metrici specifice.

Astfel, la nivel local se asigură întreținerea unei viteze de producție conformă cu planul de lucru, minimizarea întreruperilor neplanificate, notificarea factorilor responsabili în cazul abaterilor de la țintele de producție propuse (în timp real), notificarea în cazul depășirii normelor de calitate, detecția și predicția apariției unor incidente precum defecțiunile utilajelor și urmărirea timpilor de soluționare a situațiilor de avarie de către personalul tehnic de mentenanță. Operatorii de la stațiile de lucru au puse în permanență la dispoziție informațiile actualizate despre sarcina curentă de lucru. Aceste informații includ detaliile tehnice ale pieselor în lucru, cantitatea produsă, ținta de producție cât și abaterea pozitivă sau negativă de la această țintă, de asemenea în timp real, defectele acumulate și abaterile de la obiectivele de calitate actualizate în timp real, întreruperile avute împreună cu motivația acestora și a consecințelor asupra planului de lucru.

Factorilor de conducere le este pusă la dispoziție o viziune generală asupra activității unităților supervizate prin metrici și indicatori de performanță (KPI) specifici, precum Indicatorul de Eficacitate Globala(OEE), Performanța Efectiva Totală (TEEP), Capacitatea de producție utilizată, Timp de nefuncționare, Rata de rebut, etc., împreună cu rapoarte și analize detaliate cu funcție drill-down de agregare a datelor pe niveluri de interes precum unitate, secție, punct de lucru, utilaj, echipă, persoană, schimb de lucru, categorie de produse, categorie de defecte, categorie de întreruperi, etc. Toate prin intermediul unei interfețe de lucru moderne, dotată cu elementele vizuale necesare precum grafice de tip Pareto, Pie-chart, Gantt, etc., cu posibilități multiple de parametrizare, sortare, grupare, sau filtrare.

Soluțiile Industry 4.0 vin în completarea echipamentelor și aplicațiilor software existente din întreprindere, care continuă să aibă un rol important. Programele ERP și MES existente, dacă sunt actualizate la normele moderne, se pot integra cu modulele Industry 4.0 beneficiind astfel de informații acumulate în timp real și putând pune la dispoziția utilizatorilor situațiile necesare fără decalaje de timp, minimizând erorile și asigurând un efort exponențial scăzut din partea personalului, care nu va mai avea obligația de a introduce valori scriptice în sistem.

Principiile standardizate general valabile și normele de bună practică concepute pentru Industry 4.0 asigură un nivel de abstractizare suficient de ridicat pentru punerea în practică a acestor soluții în medii diferite din toate ramurile industriale, fapt ce reprezintă un avantaj pentru personalul specializat care poate tranzita cu o mai mare ușurință între industrii și dezvolta competențe cu o arie vastă de aplicabilitate. În același timp, acestea sunt concepute să asigure un grad maxim de ergonomie în utilizare și să se conformeze standardelor curente de securitate a datelor.

Progresul tehnologic constant al ultimelor decenii a generat o masă critică de tehnologii si produse care nu doar aduc beneficii punctuale mediului industrial, ci au permis nașterea unei noi paradigme în care toate activitățile devin digitizate, automatizate, toate echipamentele interconectate, robotizate și inteligente, mutând constant dar esențial rolul uman de la munca brută repetitivă către activități mai semnificative existenței noastre în care centrul scenei va fi ocupat de imaginație, creativitate, intuiție, etică.

Așteptăm cu interes întrebări sau discuții referitor la cele menționate în acest articol.

Echipa ETA2U Innovation

Contactează-ne

Prin trimiterea acestui formular sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre și cu Politica noastră de confidențialitate, care explică modul în care putem colecta, folosi și dezvălui informațiile dumneavoastră personale, inclusiv către terți.