Participanţi
Cursul este recomandat utilizatorilor ce doresc sa creeze documente profesionale cu Microsoft Word.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază de utilizare a programului Microsoft Word.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară interactiv, cu modele aplicabile rapid în activitățile curente de birou.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Editare text: efecte de text, încadrarea şi orientarea textului, instrumentul WordArt, indentarea şi spaţierea paragrafelor, paginaţie, utilizare stiluri
  • Modele: crearea şi modificarea template-urilor
  • Lucrul în echipă: utilizarea comentariilor, acceptarea sau respingerea modificărilor făcute
  • Organizarea documentelor: documente Master, cuprins, secţiuni, coloane, referinţe, câmpuri de calcul, note de subsol și de final
  • Lucrul cu tabele: îmbinarea şi divizarea celulelor unui tabel, convertirea unui text într-un tabel, sortarea datelor, calcule
  • Formulare: crearea și editarea unui formular, formatarea formularelor, ştergerea câmpurilor, protejarea unui formular, folosirea casetelor de text
  • Grafice, imagini, obiecte desenate: crearea și formatarea graficelor, încadrarea imaginilor în text, crearea și formatarea obiectelor desenate
  • Îmbinarea corespondenței: crearea și editarea unui fişier de date la îmbinarea de corespondenta, îmbinarea unui fişier cu o sursa de date utilizând un criteriu stabilit

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de paginaţie, lucru cu documente complexe, precum şi prezentarea profesională a informaţiilor în Microsoft Word.

Atestarea nivelului de cunoştinţe
Cursul se finalizează printr-un examen, iar cei ce promovează vor dobândi un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională, cu antetul Autoritatații Naţionale pentru Calificări.

« Înapoi