Participanţi
Cursul este recomandat celor care doresc să depăşească limitele programului Microsoft Excel de analiză şi sinteză a datelor şi să folosească capabilităţile analitice extrem de dezvoltate ale programului Microsoft Access.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune un nivel mediu-avansat de cunoştinţe de Microsoft Excel.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 24 de ore şi se desfăşoară în ritm accelerat, interactiv, cu prezentarea modului de creare şi utilizare a unei baze de date proprii şi cu un accent pus pe exploatarea instrumentelor Access de analiză a datelor, de extragere a acestora din baze de date mari şi prezentarea lor în forme cât mai apropiate utilizatorilor şi managementului.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Utilizare Microsoft Access: explorare program, crearea unei baze de date, crearea tabelelor şi a formularelor simple, utilizarea instrumentelor de sortare şi filtrare a datelor, crearea rapoartelor simple, importul şi exportul datelor (Access, Excel, alte baze de date, fişiere text, Word, PDF), stabilirea relaţiilor între tabele;
  • Analiza datelor: crearea interogărilor simple,  de acţiune, de totalizare a datelor, transformarea datelor (eliminarea duplicatelor, aplicarea operaţiunilor de concatenare, eliminare spaţii, găsire şi înlocuire text pe câmpuri de text), utilizarea calculelor în analiza datelor (creare câmpurilor calculate, utilizarea funcţiilor în calcule), analiza condiţionată a datelor (introducerea parametrilor în interogări, utilizarea funcţiilor iif şi switch), utilizarea sub-interogărilor şi a funcţiilor agregate
  • Prezentarea rezultatelor: prezentarea datelor folosind tabele şi grafice pivot (crearea tabelelor pivot, crearea tabelelor pivot avansate cu detalii, trimiterea tabelului pivot din Access către Excel, crearea graficelor pivot în Access)

Abilităţi ce vor fi dobândite
La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să creeze şi să gestioneze baze de date Access proprii, să utilizeze instrumentele de introducere şi raportare Access, să utilizeze instrumentele de analiză a datelor din Access, să prezinte rezultatele în formate accesibile utilizatorilor şi managementului.

Atestarea nivelului de cunoştinţe
Cursul se finalizează printr-un examen, iar cei ce promovează vor dobândi un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională, cu antetul Autoritatații Naţionale pentru Calificări.

« Înapoi