Participanţi:
Cursul de macro-uri si VBA Exel este recomandat celor care utilizează programul Microsoft Excel la nivel avansat şi doresc să-și automatizeze și eficientizeze activitatea folosind macrocomenzi şi programe.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de nivel mediu-avansat de Excel.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 24 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Macro-uri: construire, securitate, crearea butoanelor, asignarea unui macro pe un formular;
  • Referirea obiectelor Excel: editorul VBA, obiectele workbooks, worksheets, lucrul cu domenii – obiectele range, cells;
  • Formule: crearea formulelor în VBA, folosirea numelor de domenii în formule;
  • Instrucţiuni VBA: instrucţiuni de decizie (IF, Select Case), instrucţiuni de decizie (For, While, Do);
  • Funcţii definite de utilizator: crearea funcţiilor definite de utilizator;
  • Formulare: interacţiunea cu utilizatorul – InputBox şi MessageBox, controale de formular: etichete, casete de text, butoane de opţiuni, casete de validare, liste, butoane de acţiune, contor;
  • Răspunsul la evenimente: folosirea evenimentelor, evenimente pentru aplicaţie, fișier, foaie de calcul, celule;
  • Grafice: crearea graficelor automatizate în VBA, proprietăţi ale graficelor;
  • Tabele pivot: crearea tabelelor pivot în VBA, raportarea procentuală, funcţii în tabele pivot.

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor însuşi cunoştinţele fundamentale de lucru cu programarea VBA pentru Excel.

« Înapoi