Participanţi
Cursul de macro-uri si VBA Exel este recomandat celor care utilizează programul Microsoft Excel la nivel avansat şi doresc să-și automatizeze și eficientizeze activitatea folosind macrocomenzi şi programe.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de nivel mediu-avansat de Excel.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 28 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Macro-uri: construire, securitate, crearea butoanelor, asignarea unui macro pe un formular;
  • Referirea obiectelor Excel: editorul VBA, obiectele workbooks, worksheets, lucrul cu domenii – obiectele range, cells;
  • Formule: crearea formulelor în VBA, folosirea numelor de domenii în formule;
  • Instrucţiuni VBA: instrucţiuni de decizie (IF, Select Case), instrucţiuni de decizie (For, While, Do);
  • Funcţii definite de utilizator: crearea funcţiilor definite de utilizator;
  • Formulare: interacţiunea cu utilizatorul – InputBox şi MessageBox, controale de formular: etichete, casete de text, butoane de opţiuni, casete de validare, liste, butoane de acţiune, contor;
  • Răspunsul la evenimente: folosirea evenimentelor, evenimente pentru aplicaţie, fișier, foaie de calcul, celule;
  • Grafice: crearea graficelor automatizate în VBA, proprietăţi ale graficelor;
  • Tabele pivot: crearea tabelelor pivot în VBA, raportarea procentuală, funcţii în tabele pivot.

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor însuşi cunoştinţele fundamentale de lucru cu programarea VBA pentru Excel.

Atestarea nivelului de cunoştinţe
Cursul se finalizează printr-un examen, iar cei ce promovează vor dobândi un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională, cu antetul Autoritatații Naţionale pentru Calificări.

« Înapoi