Participanți
Cursul îi vizează pe cei interesați de realizarea unor machete grafice de calitate, atractive și convingătoare.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de operare pe calculator.

Prezentarea cursului
Cursul are o durata de 20 de ore, se desfășoară interactiv, cu prezentarea multiplelor instrumente grafice disponibile în cadrul programului Corel Draw.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Instrumentele, ferestrele și meniurile programului
  • Elemente de bază de desenare, lucrul cu texte, folosirea culorilor, lucrul cu straturi, folosirea efectelor, aranjarea obiectelor
  • Configurarea paginilor și a documentelor
  • Bitmap, lucrul cu imagini destinate paginilor Web, pregătirea imaginilor pentru tipărire

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii vor dobândi cunoştinţele practice necesare realizării machetelor publicitare complexe pentru cataloage, flyer-e, broșuri, calendare, sigle, etc.

Atestarea nivelului de cunoştinţe
Cursul se finalizează printr-un examen, iar cei ce promovează vor dobândi un Certificat de absolvire cu recunoaştere naţională, cu antetul Autoritatații Naţionale pentru Calificări.

« Înapoi