Participanţi

Cursul se adresează în egală măsură inginerilor proiectanți, desenatorilor tehnici, studenților și elevilor, tuturor celor ce comunică prin metoda graficii inginerești – desenul tehnic.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoștințe de proiectare asistată de calculator AutoCAD 2D.

Prezentarea cursului

Cursul are durata de 40 de ore şi se adresează atât începătorilor, cât şi celor deja iniţiaţi în domeniul graficii inginereşti computerizate.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Spaţiul modelului şi spaţiul hârtiei.
  • Mediul tridimensional AutoCAD. Sisteme şi tipuri de coordonate utilizate.
  • Vederi spaţiale. Vizualizarea dinamică a imaginii 3D.
  • Crearea obiectelor 3D: polilinii 3D, elice, mesh-uri, suprafeţe 3D, solide 3D.
  • Editarea obiectelor 3D. Editări globale în spaţiul 3D.
  • Generarea proiecţiilor plane, secţiunilor şi profilelor plane ale obiectelor 3D
  • Vizualizarea obiectelor 3D. Vizualizarea feţelor, muchiilor, umbrelor şi fundalului.

Abilităţi ce vor fi dobândite

În final, cursantul, prin stăpânirea programului de grafică computerizată, prin perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul tehnic, va fi capabil să lucreze mai eficient, într-o manieră modernă, adaptată noilor cerinţe ale tehnicii.

« Înapoi