Participanţi

Cursul se adresează în egală măsură inginerilor proiectanți, desenatorilor tehnici, studenților și elevilor, tuturor celor ce comunică prin metoda graficii inginerești – desenul tehnic.

 Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoștințe de operare pe calculator.

 Prezentarea cursului

Cursul are durata de 30 de ore şi se desfăşoară interactiv, cu multe aplicații practice complexe.

 Cursul abordează următoarele teme:

  • Mediul de lucru AutoCAD. Introducerea comenzilor şi opţiunilor.
  • Sisteme şi tipuri de coordonate utilizate în spaţiul 2D.
  • Comenzi şi posibilităţi de vizualizare în AutoCAD.
  • Proprietăţi comune ale entităţilor AutoCAD.
  • Crearea obiectelor plane.
  • Modificarea obiectelor 2D.
  • Inscrierea dimensiunilor în AutoCAD

 Abilităţi ce vor fi dobândite

La finalul cursului, participanţii, prin stăpânirea programului de grafică computerizată, prin perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul tehnic, vor fi capabili să lucreze mai eficient, într-o manieră modernă, adaptat noilor cerinţe ale tehnicii.

« Înapoi