Participanţi

Cursul este recomandat utilizatorilor de nivel mediu-avansat ai programului Excel care doresc să creeze rapoarte interactive folosind instrumentele disponibile în Power BI.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de nivel mediu-avansat de Excel.

Prezentarea cursului

Cursul are o durată de 5 zile și se desfășoară interactiv, după următoarea tematică:

 • Introducere în Power BI: noțiuni referitoare la componentele PowerQuery, PowerPivot şi instrumentele de raportare;
 • Încărcarea datelor din diverse surse folosind Power Query
  • Importul datelor     
   • Importul datelor din diverse surse (fișiere text, Excel, Access, Exchange, pagini web, alte surse de date).
   • Stabilirea  tipurilor de date pentru informațiile aduse.
   • Importul datelor folosind opțiuni avansate (append, merge).
  • Transformarea datelor
   • Utilizarea opţiunilor de transformare a datelor pentru coloane de text (split, format, extract), numerice (standard, statistice, de rotunjire), de dată (dată, oră, durată).
   • Gruparea și totalizarea datelor
   • Utilizarea opțiunilor de pivot/unpivot
   • Crearea coloanelor calculate folosind formule și funcții
   • Utilizarea limbajului M în formule
  • Încărcarea rezultatelor în Excel sau Power Pivot
   • Încărcarea datelor în Excel și configurarea opțiunilor de actualizare (refresh)
   • Încărcarea datelor în Power Pivot
 • Analiza datelor folosind PowerPivot
  • Crearea relațiilor între tabele importate.
  • Crearea coloanelor calculate folosind expresii DAX:
   • de dată şi oră (date, datevalue, today, now, day, month, year, weeknum);
   • matematice (round);
   • de text (upper, lower, concatenate, left, right, mid, format);
   • logice și de informare (if, iferror, and, or, isblank, isnumber, istext);
   • de agregare (sumx, averagex, countx, countax, minx, maxx);
   • de preluare date din alte tabele (related, relatedtable);
   • de filtrare (calculate, calculatetable)
  • Măsuri: calculul măsurilor, funcții utilizate în calculul măsurilor, funcții de filtrare, de tip Time Intelligence (closingbalancemonth, closingbalancequarter, closingbalanceyear, dateadd, datesbetween, datesinperiod, datesmtd, datesqtd, datesytd, endofmonth, endofquarter, endofyear, firstdate, firstnonblank, lastdate, lastnonblank, nextday,nextmonth, nextquarter, nextyear, openingbalancemonth, openingbalancequarter, openingbalanceyear, parallelperiod, previousday, previousmonth, previousquarter, previousyear, sameperiodlastyear, startofmonth, startofquarter, startofyear, totalmtd, totalqtd, totalytd).
 • Utilizarea instrumentelor de raportare: crearea rapoartelor interactive folosind Power View, crearea graficelor, vizualizarea indicatorilor de performanță  KPI, crearea hărților interactive folosind Power Map.
 • Power BI Desktop şi Excel: utilizarea instrumentelor Power Query, PowerPivot, Power View şi Power Map din Excel 2013 / 2016
 • Utilizarea Power BI cloud: publicarea datelor în Sharepoint – Power BI, utilizarea Power BI Mobile

Abilităţi ce vor fi dobândite

La finalul instruirii participanţii vor avea cunoştinţele necesare să acceseze surse de date, să creeze relații, să folosească expresii DAX, să elaboreze rapoarte care pot fi vizualizate inclusiv de pe dispozitivele mobile.

 « Înapoi