Proiectul “PRIN CALIFICARE ÎN PAS CU PIAȚA MUNCII”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!  Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”, contract POSDRU/164/2.3/S/134528.

Proiectul "Dezvoltarea şi optimizarea activităţilor companiei S.C. ETA2U S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic de business 2 business" - SMIS 46884

Proiectul "Creșterea eficienței economice a S.C. ETA2U S.R.L. prin extinderea unui sistem ERP"

SABER - Satellite Broadband for European Regions

Proiect finantat prin programul: ICT PSP sixth call for proposals 2012, Thematic Network, ICT PSP Objective (and sub-objective) identifier: 5.3 Contribution of satellite systems to 100% EU broadband coverage.

« Înapoi