Un sistem de stingere incendiu are rolul de detecţie şi stingere automată sau la comandă manuală a unui incendiu. Ca şi alcătuire, un astfel de sistem are aceeaşi componenţă ca un sistem de detecţie incendiu, numai că în plus există componenta de stingere:

  • Centrală de detecţie şi stingere incendiu – aici se conectează toate elementele sistemului şi aceasta controlează funcţionalitatea acestuia, şi pe lângă componenta centralei mai există componenta sau modulul de stingere
  • Detector de fum – este aparatul care conectat la centrala de detecţie, are rolul de a sesiza orice început de incendiu şi de a transmite semnalizarea corespunzătoare către centrala de detecţie
  • Panou repetor – echipamente periferice cu ajutorul cărora utilizatorul poate opera sistemul cu ajutorul unei parole de acces de la distanţă, atunci când operatorul nu se află fizic în aceeaşi încăpere unde se află centrala. De regulă, acest lucru se întâmplă atunci când centrala se află în sala serverelor, iar operatorul poate fi la cabina pază sau la recepţie/secretariat.
  • Echipamente de transmitere alarmă (comunicatoare) – acestea au rolul de a prelua de la centrală toate semnalizările şi de a le transmite mai departe către utilizatorii predefiniţi, care pot fi dispeceratul de intervenţie rapidă, pompieri etc.
  • Echipamente de avertizare opto-acustică – sunt acele dispozitive cu ajutorul cărora un sistem de detecţie incendiu semnalizează un început de incendiu cu ajutorul sunetului şi/sau a luminilor din dotare.
  • Buton de declanşare manuală – respectivul buton poate fi acţionat în caz de urgenţă prin spargerea geamului de protecţie împotriva utilizării accidentale. Acel buton va anula orice sesizare primită de la senzorii de fum şi va declanşa alarmarea în mod instantaneu şi desigur stingerea în cazul particular al unui astfel de sistem.

 « Înapoi