Avertizarea şi alarmarea se face în scopul transmiterii în timpul cel mai scurt posibil, intr-un mod organizat, unitar a tuturor informaţiilor privind un potenţial dezastru sau alt eveniment nedorit care poate afecta populatia.
Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea se realizează şi în scopul evitării surprinderii şi a luării măsurilor privind adăpostirea populaţiei, protecţiei bunurilor materiale, precum şi pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale acţiunilor militare.
Sistemele de alarmare publică sunt de regulă compuse din difuzoare sau sirene acustice de diferite puteri şi centrale de comandă. Acestea pot fi pre-programate sau activate la comandă de la distanţă.
Majoritatea subsistemelor de alarmare publica existente sunt formate din una sau mai multe sirene electrice cu motor aflate in proprietatea unitatilor administrative sau a anumitor operatori economici. Sirenele pot fi actionate de la tablourile de comanda situate in locatii sau prin intermediul unor circuite telefonice clasice.

« Înapoi