Alarmare antiefracție și protecție perimetrală

Un sistem de alarmare antiefracţie are rolul de a preveni pătrunderea neautorizată a persoanelor în anumite spaţii, prin detectarea prezenţei, alarmarea opto-acustică şi alarmarea la distanţă silenţioasă a echipajelor de intervenţie.
Din punct de vedere al componenţei, un astfel de sistem este alcătuit din:

  • Elemente de detecţie – diferite echipamente care au rolul funcţional de a detecta prezenţa
  • Tastaturi de comandă – echipamente periferice cu ajutorul cărora utilizatorul poate opera sistemul cu ajutorul unei parole de acces
  • Centrală de alarmare – este echipamentul principal la care se conectează toate elementele sistemului şi care gestionează întregul ansamblu
  • Echipamente de transmitere alarmă (comunicatoare) – acestea au rolul de a prelua de la centrală toate semnalizările şi de a le transmite mai departe către utilizatorii predefiniţi, care pot fi dispeceratul de intervenţie rapidă, alte persoane cu drept de acces
  • Echipamente de avertizare opto-acustică – sunt acele dispozitive cu ajutorul cărora un sistem de antiefracţie semnalizează pătrunderea neautorizată cu ajutorul sunetului şi/sau a luminilor din dotare

 « Înapoi