Durata: 40 ore

Participanţi

Acest curs se adreseaza administratorilor de baze de date, dezvoltatorilor de baze de date si profesionistilor din BI

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Cunoasterea bazelor de date date relationale

Cursantii vor invata sa:

 • Scrie instructiuni SELECT folosind Transact-SQL
 • Interogheze mai multe tabele
 • Limiteze numarul de randuri returnate sis a controloze ordinea in care sunt returnate inregistrarile
 • Foloseasca tipurile de date
 • Foloseasca functiile Transact-SQL
 • Asocieze datele folosind T-SQL
 • Interogari imbricate folosind subqueries
 • Compare randurile dintre doua seturi de date
 • Scrie query folosind window function
 • Creeze si sa execute stored procedure
 • Implementeze tratarea erorilor in T-SQL
 • Implementeze tranzactiile in T-SQL

Cursul abordează următoarele teme:

Introducere in T-SQL si programare

 • Baza de date, concept
 • Arhitectura SQL Server
 • Crearea tabelelor si definirea integritatii datelor

Interogari pe o tabela

 • Elementele instructiunii SELECT
 • Predicate si operatori
 • Expresii CASE
 • Valoarea NULL
 • Operatii All-at-Once
 • Lucrul cu tipurile de date Character
 • Lucrul cu tipurile de date Date si DateTime
 • Interogarea metadatelor

Join-uri

 • Cross Joins
 • Inner Joins (Composite Joins, Non-Equi Joins, Multi-Joins Query)
 • Outer Joins

Subqueries

 • Self-Contained Subqueries (Scalar si Multivalued)
 • Correlated Subqueries (predicatul EXISTS)

Table Expressions

 • Tabele derivate
 • Common Table Expression (CTEs)
 • Views
 • Inline Table-Valued Functions (TVFs)
 • Operatorul APPLY

Operatori pentru seturi de date

 • Operatorul UNION
 • Operatorul INTERSECT
 • Operatorul EXCEPT
 • Precedenta operatorilor

Dincolo de bazele interogarilor

 • Window Functions (Ranking, Offset, Aggregate)
 • Pivoting Data (PIVOT)
 • Unpivoting Data (UNPIVOT)
 • Grouping Sets (GROUPING SETS, CUBE, ROLLUP)

Modificarea datelor

 • Introducerea datelor (INSERT VALUES, INSERT SELECT, INSERT EXEC, INSERT INTO, proprietatea IDENTITY)
 • Stergerea datelor (DELETE, TRUNCATE, DELETE bazat pe JOIN)
 • Actualizarea datelor (UPDATE, UPDATE bazat pe JOIN)
 • Instructiunea MERGE
 • Clauza OUTPUT

Tranzactii

 • Tranzactii
 • Locks si Blocking
 • Niveluri de izolare
 • Deadlocks

Obiecte programabile

 •  Variabile
 • Batch
 • Elemente de flux (IF…ELSE, WHILE)
 • Cursori
 • Dynamic SQL
 • Tabele temporare
 • Routines (User-Defined Functions, Stored Procedure, Triggers)
 • Captarea si tratarea erorilor

« Înapoi