Participanţi
Cursul este recomandat celor ce doresc să utilizeze la nivel avansat programul PowerPoint ca mod de prezentare a informaţiilor în cadrul unei companii.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de operare pe calculator.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 8 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele şi tehnici de prezentare, utile la orice întâlnire, workshop sau conferinţă.

Cursul abordează următoarele teme:

■ Construirea unei prezentări:

 • crearea unei prezentări
 • crearea diapozitivelor cu format predefinit
 • inserarea, modificarea, formatarea textelor şi paragrafelor
 • crearea şi formatarea tabelelor
 • introducerea şi formatarea imaginilor
 • desenarea şi formatarea obiectelor

■ Introducerea de conţinut grafic şi multimedia:

 • crearea reprezentărilor de tip SmartArt
 • introducerea şi formatarea graficelor
 • încorporarea conţinutului din alte programe
 • adăugarea de efecte de sunet
 • adăugarea de elemente video
 • aplicarea efectelor de animaţie şi tranziţie pe diapozitive

■ Design-ul unei prezentări:

 • utilizarea diapozitivelor master, a şabloanelor şi schemelor de culori
 • crearea unei prezentări interactive, utilizarea butoanelor de acţiune

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor însuşi tehnicile de creare a prezentărilor profesionale cu PowerPoint.

« Înapoi