Participanţi
Cursul de analiza a datelor cu PowerPivot în Excel - nivel standard este recomandat utilizatorilor de nivel mediu-avansat ai programului Excel care doresc să creeze rapoarte avansate folosind instrumentul PowerPivot.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de nivel mediu-avansat de Excel.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele și studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

Cursul abordează următoarele teme:

■ Introducere în PowerPivot: instalare add-on, modelul de date folosit de PowerPivot.

Încărcarea datelor în PowerPivot: copierea datelor în PowerPivot, încărcarea datelor în PowerPivot din diverse surse (fișiere text, Excel, Access, Data Feeds, SQL Server sau Reporting Services), stabilirea tipurilor de date pentru informațiile aduse, crearea relațiilor între tabele.

■ Funcții PowerPivot (expresii DAX):

  • de dată şi oră (Date, DateValue, Today, Now, Day, Month, Year, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum, Time, Timevalue);
  • matematice (Round, Roundup, Rounddown);
  • de text (Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid, Len, Find, Search, Format);
  • logice și de informare (If, Iferror, And, Or, Not, Isblank, Iserror, Islogical, Isnontext, Isnumber, Istext);
  • de agregare (SumX, AverageX, CountX, CountaX, MinX, MaxX);
  • de preluare date din alte tabele (Related, RelatedTable);

■ Măsuri: măsuri implicite și explicite, funcții utilizate în calculul măsurilor, funcții de filtrare, de tip Time Intelligence, creare, editare și vizualizare indicatori de performanță  KPI.

■ Creare rapoarte: creare tabele pivot, slicer-e și sparkline, utilizare perspective, seturi de date, creare ierarhii, convertirea unui tabel pivot în format cub.

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor avea cunoștințele necesare să acceseze surse de date, să creeze relații, să folosească expresii DAX, să creeze și să formateze rapoarte.

« Înapoi