Participanţi
Curs Microsoft Project destinat managerilor, team leader-ilor sau membrilor echipelor ce doresc să folosească eficient instrumentele de management și control al proiectelor.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoștințe de operare pe calculator.

Prezentarea cursului
Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară interactiv, cu prezentarea tuturor funcţiunilor unui proiect, utile în planificarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor.

Cursul abordează următoarele teme:

  • Crearea unui plan de proiect:
  • calendar proiect, proprietăţi fişier de tip proiect
  • activităţi: introducere activităţi, faze, puncte de reper, legături între activităţi, calendare, activităţi repetate, constrângeri, termene limită; 
  • resurse: persoane, materiale şi echipamente, calendare pentru resurse;
  • alocarea resurselor pe activităţi: planificarea alocării resurselor, rezolvarea problemelor de supra-alocare, vizualizarea drumului critic;
  • Afişarea şi distribuirea informaţiilor: utilizare filtre şi grupare informaţii, creare de rapoarte relevante, tipărire date, import / export de date către Microsoft Excel;
  • Monitorizare şi control: înregistrarea datelor reale, monitorizarea progresului faţă de planul de proiect, stadiu de derulare, previzionarea evoluției proiectului;
  • Lucru cu proiecte multiple: grup de resurse, proiecte care folosesc resurse comune, încărcarea unei resurse alocate pe proiecte multiple, modificarea calendarelor, dependențe între activități

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanții îşi vor însuşi instrumentele de planificare, evidenţiere a progresului activităţilor, de monitorizare permanentă şi în timp real a utilizării resurselor şi bugetelor.

« Înapoi