Participanţi

Cursul este recomandat celor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la nivel de expert: manageri şi angajaţi din toate departamentele.

 

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de nivel mediu de Excel.

 

Prezentarea cursului

Cursul are durata de 24 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

 

Cursul abordează următoarele teme:

  • Lucrul cu date: formatare condiţionată avansată, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul și alte programe Office, utilizarea filtrelor avansate, validarea datelor introduse, instrumentele Quick Analysis, Analyze Data;
  • Funcţii: de dată şi oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum), matematice și statistice(Sumifs, Countifs, Averageifs, Count, CountA), logice (If, And, Or, Ifs), de căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup, Match, Index, Offset, combinarea funcțiilor de căutare cu alte funcții).
  • Funcții dinamice: Unique, Transpose, Sort, Filter, XLookup, TextJoin, Concat, TextBefore, TextAfter, TextSplit.
  • Lucrul colaborativ: partajarea fișierelor, urmărirea modificărilor, protejarea datelor;
  • Tehnici de analiză a datelor: crearea subtotalurilor, consolidarea datelor, crearea tabelelor şi diagramelor pivot, efectuarea calculelor într-un tabel pivot, filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor.
  • Tehnici avansate de analiză a datelor:
    • utilizarea instrumentului PowerQuery: importul datelor din diverse fișiere, îmbinarea a datelor din diverse surse, aplicarea tehnicilor de transformare a datelor, afișarea rezultatelor în Excel sau în PowerPivot;
    • utilizarea instrumentului PowerPivot: importul datelor din diverse surse, crearea legăturilor între tabele, efectuarea calculelor în PowerPivot, afișarea rezultatelor sub formă de tabel pivot.

 

Abilităţi ce vor fi dobândite

Participanţii îşi vor însuşi tehnicile de lucru cu funcţii avansate, tabele pivot şi mai ales tehnici de analiză deosebit de utile în interpretarea și reprezentarea datelor în Excel.


« Înapoi