Participanţi
Cursul este recomandat celor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la nivel de expert: manageri şi angajaţi din toate departamentele.


Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale
Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază de Excel.


Prezentarea cursului
Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Lucrul cu date: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatare condiţionată, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul, divizarea datelor intr-o coloană în mai multe coloane, eliminarea duplicatelor, sortarea după unul sau mai multe criterii, utilizarea filtrelor avansate, validarea datelor.
 • Grafice: crearea unui grafic, alegerea tipului potrivit de grafic pentru reprezentarea datelor, formatarea graficelor, crearea graficelor sparkline;
 • Funcţii:
 • de dată şi oră (Today, Day, Month, Year, Networkdays, Edate, Eomonth, Workday, Weeknum),
  o de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid),
  o matematice și statistice(Count, CountA, Round, Roundup, Rounddown, SumIf, Countif, Sumifs, Countifs, Averageifs, Sumproduct), logice (If, And, Or),
  o de căutare şi referinţă (Vlookup, Hlookup, Match, Index, combinarea funcțiilor de căutare cu alte funcții).
 • Tehnici de analiză a datelor: crearea şi modificarea subtotalurilor, crearea tabelelor şi diagramelor pivot, efectuarea calculelor într-un tabel pivot, filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor.
 • Lucrul colaborativ: partajarea fișierelor, urmărirea modificărilor, protejarea datelor;
 • Analiza de tip what-if: utilizarea tabelelor de date și scenariilor, soluționarea problemelor folosind instrumentele GoalSeek și Solver.

Abilităţi ce vor fi dobândite
Participanţii îşi vor însuşi tehnicile de lucru cu formule, funcţii, reprezentări grafice ale datelor, tabele pivot, tehnici de urmărire a actualizărilor în fişiere şi tehnici de analiză deosebit de utile în interpretarea și reprezentarea datelor în Excel.

 « Înapoi