Participanți

Cursul este recomandat celor ce doresc să creeze rapoarte interactive avansate cu Power BI și Excel folosind instrumentele disponibile în Power BI.

 

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

E recomandat ca participanții să aibă cunoștințe de nivel mediu-avansat de Excel.

 

Prezentarea cursului

Cursul are o durată de 3 zile și se desfășoară interactiv, după următoarea tematică:

 • Importul datelor folosind Power Query
  • Importul datelor din diverse surse (fișiere text, Excel, folder-e, pagini web, liste și folder-e SharePoint, SQL Server, Exchange, alte surse de date).
  • Utilizarea opțiunilor de transformare a datelor pentru coloane de text, numerice, de dată.
  • Importul datelor folosind opțiuni avansate (append, merge)
  • Gruparea și totalizarea datelor
  • Utilizarea opțiunilor de pivot/unpivot
  • Crearea coloanelor calculate folosind formule și funcții
  • Crearea de funcții pentru procesarea fișierelor/datelor de un anumit tip din folder-e
  • Utilizarea parametrilor în încărcarea datelor
  • Utilizarea limbajului M în formule
 • Modelarea datelor folosind PowerPivot:
  • Crearea coloanelor calculate și a măsurilor folosind expresii complexe DAX:
   • de agregare (sumx, averagex, countx, countax, minx, maxx);
   • de preluare date din alte tabele (related, relatedtable);
   • de filtrare (calculate, calculatetable, filter, all, allselected, allexcept)
   • Time Intelligence (dateadd, datesbetween, datesinperiod, datesmtd, datesqtd, datesytd, endofmonth, endofquarter, endofyear, firstdate, firstnonblank, lastdate, lastnonblank, nextday,nextmonth, nextquarter, nextyear, openingbalancemonth, openingbalancequarter, openingbalanceyear, parallelperiod, previousday, previousmonth, previousquarter, previousyear, sameperiodlastyear, startofmonth, startofquarter, startofyear, totalmtd, totalqtd, totalytd, closingbalancemonth, closingbalancequarter, closingbalanceyear).
  • Utilizarea quick measures din Power BI Desktop.
 • Tehnici avansate de raportare:
  • Bune practici în design-ul rapoartelor
  • Utilizare visuals și custom visuals în rapoarte
  • Data analytics în Power BI
  • Utilizare bookmark-uri
  • Creare de template-uri Power BI
 • Power BI Service:
  • Setări și opțiuni pentru dashboard-uri, rapoarte, fișiere Excel și seturi de date
  • Actualizarea datelor și a rapoartelor
  • Partajarea dashboard-urilor și rapoartelor
  • Distribuirea informațiilor folosind SharePoint

 Abilităţi ce vor fi dobândite

La finalul instruirii participanţii vor avea cunoștințele necesare să creeze rapoarte avansate cu Excel și Power BI Desktop din diverse surse de date, să creeze template-uri parametrizate, să publice rapoartele pe Power BI Service și să le partajeze și distribuie.

« Înapoi