Participanți

Cursul este recomandat celor ce doresc să creeze rapoarte interactive folosind instrumentele disponibile în Power BI.

 

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

E recomandat ca participanții să aibă cunoștințe de nivel mediu-avansat de Excel.

 

Prezentarea cursului

Cursul are o durată de 3 zile și se desfășoară interactiv, după următoarea tematică:

 • Introducere în Power BI: noțiuni referitoare la componentele PowerQuery, PowerPivot şi instrumentele de raportare, Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Mobile;
 • Crearea rapoartelor cu Power BI Desktop:
  • Importul datelor folosind Power Query:         
   • Importul datelor din diverse surse (fișiere text, Excel, folder-e).
   • Stabilirea  tipurilor de date pentru informațiile aduse.
   • Utilizarea transformărilor de tip append, from folder
   • Utilizarea opțiunilor de transformare a datelor pentru coloane de text (split, format, extract), numerice (standard, statistice, de rotunjire), de dată (dată, oră, durată).
   • Crearea coloanelor condiționale
  • Modelarea datelor folosind DAX:
   • Crearea relațiilor între tabele importate.
  • Utilizarea elementelor vizuale în rapoarte din Power BI Desktop:
   • Utilizarea vizualizărilor simple, imagini, forme și casete de text, formatarea vizualizărilor, grafice, matrice, card-uri, gauge, map, funnel, ribbon, waterfall, scatter
   • Filtrarea folosind slicer-e, interacțiunea dintre acestea și vizualizări din aceeași pagină sau pagini diferite
   • Utilizarea elementelor de analiză și Q&A
 • Crearea un raport în Excel folosind Power Query și DAX.
 • Utilizare Power BI Service:
  • Introducere în Power BI Service
   • Interfata Power BI Service
   • Workspace-uri, dashboard, reports
   • Publicarea unui raport

« Înapoi