Participanți

Cursul este recomandat celor ce doresc să creeze rapoarte interactive de la simple la avansat folosind instrumentele disponibile în Power BI.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

E recomandat ca participanții să aibă cunoștințe de nivel mediu-avansat de Excel.

Durata:

Cursul are o durată de 5 zile și se desfășoară interactiv, după următoarea tematică:

 

Prezentare curs - nivel basic

 • Introducere în Power BI: noțiuni referitoare la componentele PowerQuery, PowerPivot şi instrumentele de raportare, Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Mobile;
 • Crearea rapoartelor cu Power BI Desktop:
  • Importul datelor folosind Power Query:         
   • Importul datelor din diverse surse (fișiere text, Excel, folder-e).
   • Stabilirea  tipurilor de date pentru informațiile aduse.
   • Utilizarea transformărilor de tip append, from folder
   • Utilizarea opțiunilor de transformare a datelor pentru coloane de text (split, format, extract), numerice (standard, statistice, de rotunjire), de dată (dată, oră, durată).
   • Crearea coloanelor condiționale
  • Modelarea datelor folosind DAX:
   • Crearea relațiilor între tabele importate.
  • Utilizarea elementelor vizuale în rapoarte din Power BI Desktop:
   • Utilizarea vizualizărilor simple, imagini, forme și casete de text, formatarea vizualizărilor, grafice, matrice, card-uri, gauge, map, funnel, ribbon, waterfall, scatter
   • Filtrarea folosind slicer-e, interacțiunea dintre acestea și vizualizări din aceeași pagină sau pagini diferite
   • Utilizarea elementelor de analiză și Q&A
 • Crearea un raport în Excel folosind Power Query și DAX.
 • Utilizare Power BI Service:
  • Introducere în Power BI Service
   • Interfata Power BI Service
   • Workspace-uri, dashboard, reports
   • Publicarea unui raport

Prezentare curs - nivel intermediar

 • Importul datelor folosind Power Query
  • Importul datelor din diverse surse (folder-e, pagini web, liste și folder-e SharePoint, SQL Server, PDF).
  • Importul datelor folosind opțiuni avansate (append, merge)
  • Gruparea și totalizarea datelor
  • Utilizarea opțiunilor de pivot/unpivot
  • Crearea coloanelor calculate folosind formule și funcții
  • Utilizarea funcțiilor pentru procesarea fișierelor/datelor de un anumit tip din folder
  • Procesarea avansată a folder-elor cu fișiere text, Excel, PDF
 • Modelarea datelor folosind DAX:
  • Crearea coloanelor calculate și a măsurilor folosind expresii complexe DAX.
  • de agregare (sumx, averagex, countx, countax, minx, maxx);
  • de preluare date din alte tabele (related, relatedtable);
  • de filtrare (calculate)
 • Tehnici de raportare:
  • Utilizare visuals și custom visuals în rapoarte
  • Data analytics în Power BI
 • Power BI Service:
  • Publicarea rapoartelor în diverse workspace-uri
  • Actualizarea datelor și a rapoartelor
  • Crearea dashboard-urilor
  • Crearea aplicațiilor
  • Afișarea rapoartelor în SharePoint, Teams

 « Înapoi