S.C. ETA2U S.R.L. Timişoara, în parteneriat cu Asociația FORTI (Asociația centrelor de FORmare în domeniul Tehnologiei Informației), Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu și CTCE Alba Iulia anunță demararea proiectul “PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă”, începând cu 01.11.2019. 

   Activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de 18 luni, până în 30.04.2021, în regiunile Vest, Centru și Nord-Vest.

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie mai adaptabili la nevoile sectoarelor economice din care provin și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

   În regiunea de Vest vor beneficia de programe de formare profesională, pentru a dobândi competențe și abilități TIC, 180 de angajați. De asemenea, 9 IMM-uri identificate conform SNC vor fi sprijinite pentru formarea profesională a angajaților,  iar 1 IMM va fi sprijinit în vederea elaborării unor programe de învățare la locul de muncă.

   Pot participa la cursurile IT gratuite angajații cu contract individual de muncă ai societăților eligibile. Participarea este deschisă tuturor angajaților acestor societăți, fără nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

  Cursurile se vor derula începând din luna februarie 2020, în 15 serii, în Timișoara.

  Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU/464/3/12 ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice  / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, cod MySMIS2014: 126668.

   Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa doamnei Mariana Radu, Director ETA2U Training Center, str. Gh. Dima, nr. 1, telefon: 0748 293 299, sau pe adresa de e‑mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pagina web: www.eta2u.ro/training.