Participanţi

Cursul este recomandat celor care doresc să utilizeze programul Microsoft Access pentru a dezvolta mici aplicații interne de baze de date în companii.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune participarea la cursul Tehnici de analiză a datelor cu Microsoft Access sau cunoștințe similare.

Prezentarea cursului

Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară în ritm accelerat, interactiv, cu multe aplicații practice utile.

Cursul abordează următoarele teme:

 • Recapitulare modul anterior:
  • creare și exploatare tabele, creare relații, interogări, formulare, rapoarte;
  • câmpuri calculate și funcții în interogări;
  • interogări de totalizare, interogări de acțiune (Maketable, Update, Delete, Append), Crosstab, sub-interogări;
 • Introducere în SQL:
  • Ce este limbajul SQL;
  • Operatori;
  • Instrucțiuni SQL (Select, Insert, Update, Delete);
  • Instrucțiunea Select și clauzele Group By, Having, Where, Order By;
 • Automatizarea activităților folosind macro-uri:
  • Crearea macro-urilor independente (importul din fișiere, execuția succesivă a mai multor interogări de acțiune, rularea unor rapoarte)
  • Crearea macro-urilor încorporate
  • Adăugarea acțiunilor în macro-uri
  • Execuția macro-urilor
 • Formulare avansate:
  • Controalele disponibile pe formulare și răspunsul la evenimente
  • Crearea formularelor de login și a celor de căutare
  • Sub formulare
 • Rapoarte avansate:
  • Crearea rapoartelor parametrizate
 • Securizarea și administrarea bazelor de date:
  • Particularizarea și blocarea panoului de navigare
  • Setarea opțiunilor pentru baza de date curentă
  • Efectuarea operațiunii de split pe o bază de date
  • Criptarea unei baze de date folosind o parolă
  • Protejarea datelor cu ajutorul proceselor de backup și recovery
  • Compactarea și repararea fișierelor bazei de date

Abilităţi ce vor fi dobândite

La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să creeze şi să gestioneze baze de date Access proprii, să utilizeze instrumentele de automatizare a operațiunilor din baza de date, să creeze formulare și rapoarte avansate, să cunoască operațiunile de securizare și administrare a bazelor de date.

« Înapoi