Participanţi

Cursul este recomandat celor care lucrează cu aplicații Office pentru business și doresc să utilizeze la maximum capabilitățile de comunicare, partajare, distribuire și urmărire a informațiilor folosind noile instrumente apărute în Office 365.

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de Office.

Prezentarea cursului

Cursul are durata de 16 ore și se desfășoară în ritm intensiv, cu prezentarea celor mai importante noutăţi apărute în versiunea Office 365, cu accent pe noile componente ce permit colaborarea folosind orice tip de dispozitive.

Cursul abordează următoarele teme:

Modul 1: Prezentare pachet Office 365

 • Scurtă prezentare a componentelor: Mail, Calendar, People, Yammer, NewsFeed, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, Powerpoint, Planner, Tasks, Video, OneNote, Sway, PowerApps, Flow, Teams, Power BI
 • Salvarea documentelor folosind OneDrive respectiv OneDrive for Business
 • Sincronizarea fișierelor locale cu fișierele din OneDrive for Business

Modul 2: Noutăți în Excel 365

 • Interfața Excel 365 (ecranul de start, File, panglica, acces la documentele din cloud, fișiere în ferestre separate)
 • Scrierea mai ușoară a formulelor şi formatarea datelor (Flash Fill)
 • Funcţii noi, deosebit de utile
 • Noutăți în lucrul cu grafice
 • Analiza rapidă a datelor folosind instrumentul Quick Analysis
 • Noutăți în lucrul cu tabele pivot
 • Prezentare instrumente Power Tools: PowerPivot, PowerView, PowerMap, PowerQuery și alternativa Power BI Desktop
 • Utilizarea Excel Online din browser și a aplicației Excel pentru dispozitive mobile

Modul 3: Noutăți în PowerPoint 365

 • Interfața PowerPoint 365 (ecranul de start, File, panglica, acces la documentele din cloud, ultima locație din document, vizualizarea de citire și outline)
 • Noutăți în formatarea slide-urilor
 • Noutăţi în utilizarea comentariilor
 • Noutăţi în crearea graficelor şi a organigramelor
 • Teme, animații și tranziții noi
 • Noutăți în lucru cu obiecte SmartArt
 • Utilizarea PowerPoint Online din browser și a aplicației PowerPoint pentru dispozitive mobile

Modul 4: Noutăți în Word 365

 • Interfața programului (ecranul de start, File, panglica, panoul de navigare, ultima locație din document, acces la documentele din cloud)
 • Text: efecte, stiluri
 • Imagini: formatare, aranjare (guidelines), inserarea capturilor de ecran în document
 • Apps: Wikipedia, Merriam-Webster, Translator
 • PDF reflow: salvare fisier ca PDF, deschidere cu Word
 • Comentarii: inserarea acestora si răspunsul la ele
 • Mod de lucru online: co-authoring, block user
 • Utilizarea Word Online din browser și a aplicației Word pentru dispozitive mobile

Modul 5: Noutăți în Outlook 365

 • Interfața programului (ecranul de start, File, panglica)
 • Noutăți în lucrul cu mesaje (inserarea atașamentelor, editarea imaginilor)
 • Noutăți în căutarea informațiilor, Quick steps
 • Noutăţi în lucrul cu contacte, utilizarea vizualizării People Card pentru a afişa informaţii despre o persoană din surse multiple (Outlook, Lync, LinkedIn sau alte reţele sociale)
 • Noutăţi în utilizarea task-urilor
 • Instrumente noi de căutare şi gestionare a informaţiilor
 • Utilizarea Outlook (Mail, Calendar, People, Tasks) din browser pentru dispozitivele mobile

Modul 6: Organizarea lucrului în echipă folosind Microsoft Planner

 • Utilizarea task-urilor folosind Outlook (delegare, urmărire)
 • Colaborarea eficientă folosind grupuri
 • Gestionarea task-urilor folosind Planner:
  • Organizarea vizuală a task-urilor
  • Crearea unui task și vizualizarea acestuia folosind diverse dispozitive
  • Notificarea prin e-mail la primirea, respectiv finalizarea unui task
  • Subscrierea la un plan în vederea primirii a tuturor comunicărilor prin e-mail
  • Vizualizarea grafică a statusului planului / planurilor

Modul 7: Unificarea lucrului în echipă cu Microsoft Groups

 • Conversațiile comune pentru toată echipa
 • Calendar comun
 • Fișiere comune grupului de lucru
 • Notițe – aferente activităților grupului (OneNote)
 • Planul de activități (Microsoft Planner)
 • Site-ul grupului (SharePoint)
  • Crearea listelor

Modul 8: Automatizarea unor procese folosind Microsoft Flow

 • Ce este Microsoft Flow, interfața, template-uri
 • Crearea unui flux folosind diverse template-uri:
  • primirea unui e-mail la adăugarea/modificarea unui element al unei liste SharePoint
  • primirea unui notificări la modificarea unui element al unei liste SharePoint
  • trimiterea unui e-mail ca cerere de aprobare la adăugarea unui element într-o listă Sharepoint
 • Vizualizarea și gestionarea fluxurilor

Modul 9: Comunicarea folosind Microsoft Teams

 • Ce este Microsoft Teams
 • Crearea unei echipe, adăugarea membrilor
 • Crearea canalelor
 • Comunicarea pe chat în echipă sau doar cu anumite persoane
 • Comunicarea audio/video în echipă
 • Stabilirea unei întalniri
 • Partajarea fișierelor în echipă
 • Integrarea Sharepoint, OneNote, Planner

Modul 10: Social media în cadrul organizației cu Office 365

 • Accesarea și actualizarea profilului utilizatorului - Delve
 • Utilizarea Microsoft Yammer în comunicarea cu colegii și cu persoane din afara companiei
 • Microsoft Sway – mai mult decât PowerPoint
 • Comunicarea folosind Newsfeed, respectiv Blog

Modul 11: Crearea aplicațiilor pentru mobile folosind Power Apps

 • Introducere în PowerApps
 • Crearea unei aplicații folosind o datele dintr-o listă sau un fișier
 • Vizualizarea și interacțiunea cu aplicația folosind dispozitive mobile sau în browser

Abilităţi ce vor fi dobândite

La finalul cursului participanții vor cunoaște:

 • care sunt componentele Office 365, în special a celor utile în colaborarea cu alte persoane
 • ce noutăți există pentru produsele tradiționale – Excel, PowerPoint, Word, Outlook
 • să creeze un planuri cu Microsoft Planner, să creeze și să urmărească task-uri, să vizualizeze statusul planurilor
 • să creeze și să gestioneze activitățile unui grup folosind Microsoft Groups din Outlook
 • să creeze fluxuri cu Microsoft Flow
 • să creeze și să comunice cu membrii echipei folosind Microsoft Teams
 • să cunoască care sunt componentele social media din cadrul organizației
 • să vizualizeze și să editeze informațiile din aplicațiile PowerApps

 « Înapoi