Durata: 5 zile

Descriere

În cadrul acestui curs se vor discuta și analiza soluții SQL Server de tip High Availability.  Cursul detaliază de asemenea concepte referitoare la planificarea și implementarea unei strategii de backup, împreună cu operațiunile necesare pentru recuperarea unei baze în caz de dezastru de date sau a unei instanțe SQL Server.

Audiența

Acest curs este adresat administratorilor de baze de date SQL Server dar și administratorilor Windows Server care vor să înțeleagă conceptele și să implementeze soluții avansate de tip High Availability & Disaster Recovery pentru Microsoft SQL Server.

Tematica

Modulul 1: Prezentarea generala a cursului.

Scurtă descriere a modulelor ce vor fi urmate împreună cu prezentarea modului de lucru cu mașinile virtuale.

Modulul 2: Introducere în administrarea Microsoft SQL Server

Acest modul introduce platforma Microsoft SQL Server și operațiunile pe care un administrator de baze de date le efectuează in mod regulat

Modulul 3: Concepte și terminologie High Availability.

Acest modul explică terminologia și conceptele de High Availability punând accent pe platforma Microsoft SQL Server.

Lecții:

 • Concepte și terminologie
 • Deferente între versiuni SQL Server
 • Clustere de tip Failover
 • Database Mirroring
 • Database Log Shipping
 • Replication
 • Database Snapshots

Modulul 4: SQL Server AlwaysOn

Acest modul explică implementarea unui Failover cluster bazat pe SQL Server în single și multi-site clustering.  De asemenea se va discuta despre politica Flexible Failover oferită de platforma AlwaysOn.

Lecții:

 • Implementare SQL Failover Cluster
 • Multi-Site Clustering
 • Flexible Failover Policy

 Modulul 5: Concepte de Quorum

Acest modul prezintă conceptul de quorum și diferitele opțiuni care pot fi utilizate în alegerea tipului de quorum a unui failover cluster.

Lecții:

 • Node Majority
 • Node and Disk Majority
 • Node and File Share Majority
 • No Majority
 • Configuration

Modulul 6: AlwaysOn Availability Groups

AlwaysOn availability groups oferă posibilitatea de a grupa una sau mai multe baze de date și de a efectua o operatiune de migrare (failover) a grupului între două sau mai multe noduri ale clusterului, asigurând astfel disponibilitatea sporita a serviciului SQL Server sau a bazelor de date.

Lecții:

 • Application Failover
 • Availability Group (AG)
 • Availability Replica

Modulul 7: Acțiuni la nivelul replicii secundare din Availability Group

Într-o solutie AlwaysOn, una sau mai multe baze de date secundare pot fi utilizare pentru a optimiza performanta replicii primare prin redirecționarea conexiunilor de tip read-only, efectuarea de backupuri, operatiuni de raportare, mentenanta, etc.  In acest modul vom discuta despre operatiunile ce se pot efectua pe o replică secundară

Lecții:

 • Replici secundare active
 • Readable Secondary Replicas
 • Backup ale replicilor secundare

Modulul 8: Monitorizarea unei soluții AlwaysOn

Acest modul explică posibilitatile de monitorizare a unei soluții AlwaysOn SQL Server.

Lecții:

 • Monitorizare AlwaysOn Availability Groups
 • Dashboard
 • Utilitare de Troubleshooting

Modulul 9: SQL Server Failover Clustering

Modulul va detalia conceptul de High Avaialbility Failover Clustering.

Lectii:

 • Instalarea unei instanțe SQL Server FLC (Failover Cluster)
 • Operațiuni de administrare și mentenanță a unei instanțe FLC SQL Server

Modulul 10: Solutii High Availability de tip cold standby

Modulul abordează concepte de implementare și administrare a soluțiilor HA de tip cold standby: log shipping și database mirroring.

Modulul 11: Planificarea unei strategii de backup

Modulul prezintă concepte generale necesare planificării unei strategii de backup și abordează operatiunile necesare implementării unei strategii de backup.

Lectii:

 • Recovery Models
 • Planificarea unei strategii de backup
 • Salvarea bazelor de date sau a fișierelor de transaction log.
 • Opțiuni de backup

Modulul 12: Recuperarea bazelor de date și a instanței SQL Server în caz de dezastru

În momente critice un administrator de baze de date trebuie sa fie pregătit pentru efectuarea operațiunilor de recuperare a unei baze de date sau instanței SQL Server.  Modulul abordează conceptele și operațiunile necesare recuperării bazelor de date.

Lecții:

 • Procesul de restore
 • Recuperarea bazelor de date și instanțelor SQL Server
 • Scenarii de recuperare avansată
 • Recuperare de tip Point-in-Time

« Înapoi