Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public "
Domeniul Major de Intervenţie 3 "Susţinerea e-economiei"
Operaţiunea 1 " Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

PERIOADA DE IMPLEMENTARE : IANUARIE 2011 –FEBRUARIE 2012
LOCATIA DE DESFASURARE:  SEDIUL CENTRAL AL FIRMEI SC ETA2U SRL, TIMISOARA STR GH DIMA NR 1
Valoarea totala a proiectului este de 1.116.636,5 RON
Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 577.920,00 RON
Contributie proprie: 538.716,5 RON

ECHIPA DE PROIECT:

 • MANAGER DE PROIECT - RUXANDRA GALETUSE
 • RESPONSABIL FINANCIAR- VASILICA FONONS
 • ECHIPA IT- CAMELIA BURLICA, LUCIAN MARAN

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea productivităţii la SC ETA2U SRL prin implementarea unei solutii informationale de tip ERP (Enterprise Resource Planning – Planificarea Resurselor Întreprinderii) si are ca rezultat creşterea eficienţei firmei prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru deciziile managementului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • dezvoltarea activităţii principale prin reorganizarea tuturor proceselor interne pe baza unui sistem informatic
 • controlul asupra proceselor de intrări - ieşiri
 • creşterea productivităţii prin automatizarea proceselor din departamentele de vânzări, asistenţă tehnică şi service.
 • menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii, furnizorii şi partenerii de afaceri prin gestionarea informatică a tuturor  informaţiilor legate de aceştia, eficientizarea deciziilor de management prin implementarea unor instrumente de analiză şi suport decizional, precum şi prin posibilitatea obţinerii unor rapoarte în forma şi cu tipul informaţiilor dorite de aceştia.

Obiectivele prezentate mai sus relevă faptul că prezentul proiect vizează dezvoltarea şi modernizarea SC ETA 2U SRL şi prevede schimbări legate de calitatea serviciilor oferite clienţilor.

Toate acestea vor contribui la:

 • Creşterea eficienţei firmei SC ETA2U SRL prin faptul că se reorganizează toate procesele interne pe baza unui sistem informatic ERP.
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru datorită echipamentelor de înaltă performanţă introduse cu care se va lucra
 • Îmbunătăţirea deciziilor managementului firmei SC ETA2U SRL
 • Creşterea calităţii serviciilor furnizate terţilor.

ceea ce susţine atingerea obiectivelor programului de finanţare Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3 din cadrul POS CCE.


INDICATORI propusi prin proiect

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare  Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
 De realizare        
 Nr. de module funcţionale ale sistemului informatic  1  1+5 = 6
 Rezultat    
 Nr. de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice  20  45
 Nr de utilizatori ai proiectului  0  25


Activitati din cadrul proiectului:

 • achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţe
 • achiziţionarea de echipamente TIC şi alte dotări necesare implementării proiectului
 • instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa
 • achiziţionarea de servicii de informare si publicitate obligatorie pentru proiect şi servicii de auditare finală
 • management de proiect pe toata durata de desfasurare a acestuia

Efecte benefice ce se estimează a fi obţinute în urma derulării proiectului :

 • se îmbunătățesc procesele interne ale firmei care vor deveni legate, coerente, ușor interpretabile eficientizând serviciile companiei
 • se vor optimiza resursele şi se vor reduce costurile interne deoarece se vor rezolva rapid şi interactiv problemele şi cererile companiei legate de: controlul stocurilor de marfa, alocarea resurselor către clienți, managementul financiar mai bun orientat spre profit si cashflow, automatizarea proceselor repetitive etc. 
 • accesul la informaţii in cadrul firmei va fi mai rapid, direct şi securizat. Se va reduce timpul de aşteptare şi de acces la informaţie.
 • creșterea semnificativa a calitatii produselor fabricate de ETA2U. In momentul de fata compania nu are un sistem de  raportare care sa ne permită luarea unor masuri corective imediate: analiza de lot defect, evaluarea calitatii subansamblelor/furnizor, evaluarea calitatii asamblării calculatoarelor per/om etc.
 • creșterea productivității departamentelor unde  prin automatizarea proceselor de business. La ora actuala o parte din date se introduce manual, din mai multe locuri iar o alta parte deși sunt culese automat nu sunt integrate cu alte date necesare altor departamente.
 • furnizarea multor date suplimentare de care compania nu poate dispune la aceasta ora: vechime stocuri, date clienți, date despre defecte, date financiare amănunțite etc. Aceste date, odată furnizate departamentelor, se vor converti intr-un control mai bun al proiectelor, bugetelor si resurselor umane.

Rezultatele acestui proiect sunt:

 • un sistem ERP implementat cu succes
 • 5 module software instalate si functionale
 • instruirea a 25 persoane care folosesc sistemul si 10 persoane pentru mentenanta acestuia.

« Înapoi