Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism a anunțat faptul că începând cu data de 06.07.2015 ora 10.00 va fi activă aplicația de înscriere a planurilor de investiții în cadrul Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2015. Aplicația va fi activă până în data de 15.07.2015, ora 20.00.

 • Beneficiari eligibili: operatori economici  
 • Valoarea finanțării: 135.000 lei max. 90% din valoarea cheltuielilor eligibile   
 • Perioada de depunere: 06.06.2015, ora 10.00 - 15.07.2015, ora 20.00

 
Finanțator
Guvernul României, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism

Buget
20 milioane lei, din care 2 milioane lei pentru Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri

Obiectiv
Sprijinirea operatorilor economici, societăți și societăți cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și mentinerea locurilor de munca, sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare.

Obiective specifice

 • întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață;
 • dezvoltarea și modernizarea activitătii comercianților și prestatorilor de servicii de piață.


Cheltuieli eligibile

 • achiziționarea de echipamente IT, tehnica de calcul
 • achiziționarea de cititoare pentru cod de bare;
 • achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate și instalatii de măsurare, control și reglare;
 • achiziționarea de electro și motostivuitoare;
 • investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, software-uri necesare desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
 • achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 • achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
 • certificarea unui sistem de management al calității/ mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor
 • realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
 • achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spatiului de comerț sau servicii;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfectionare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare, participarea la cursuri privind noțiuni  fundamentale de igienă necesare în activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață ;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari  în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care asigură aportul propriu din credit;
 • consultanță  pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program și implementarea proiectului (Maximum 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puțin consultanța, dar nu mai mult de 5.769 lei)


Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2015/