Certificările tehnice, comerciale, precum și certificările de calitate ale ETA2U au la bază resursa umană. ETA2U consideră resursa umană drept cea mai importantă resursă a companiei, cel mai important capital. ETA2U sprijină efortul individual al fiecărui angajat în ceea ce privește instruirea, specializarea și certificarea profesională.

Cu toții avem țeluri în viață, ne dorim să fim, să ajungem, să realizăm. Pentru unii acestea rămân doar vise, pentru alții devin împliniri. Diferența constă în formularea clară a țelului. Dorința de a aparține unei culturi organizaționale cu țeluri clar definite animă tinerii specialiști IT să facă parte din echipa ETA2U, această motivație poate fi  sursa și resursa umană cu care noi - ETA2U -  mergem mai departe.

« Înapoi