Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!  Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” / Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă”, contract POSDRU/164/2.3/S/134528.

•    Despre proiect
•    Descriere curs Operator introducere, validare si prelucrare date
•    Descriere curs Lucrator in comert
•    Conditii de participare
•    Calendar cursuri
•    Statistica 2014

 

« Înapoi