ZAX Solution reprezintă pachetul software complet de gestionare a afacerii pentru companiile mici și mijlocii. Este o soluție modulară, foarte versatilă care poate să reprezinte o bază solidă de dezvoltare pentru o companie. Modularitatea ZAX Solution by ETA2U permite și integrarea acesteia cu soluții software existente și schimbul bidirecțional de date, iar integrarea ZAX până la nivelul de bază ierarhic al structurii IT al unei organizații, oferă posibilitatea culegerii de date în timp real de pe linia de producție.

ZAX Solution conține atât elementele necesare pentru gestionarea resurselor companiei (ERP), gestionarea lanțului de aprovizionare și a comunicării cu furnizorii (SCM), distribuția și vânzarea produselor finite și gestionarea clienților și a politicilor de prețuri (SSM). De asemenea sunt facilitate anumite funcționalități necesare pentru funcționarea unei organizații, locații produse și picking (WMS), managementul flotei de distribuție (ZAX Park) sau interacțiunea agenților de vânzări de pe teren cu clienții utilizând ZAX Agents.

ZAX Solution este disponibilă on premise cât și cloud ca aplicație client-server.

Avantajele organizației obținute prin implementarea ZAX Solution:

 • Reducerea cheltuielilor prin minimizarea timpilor de repaus, a timpilor de echipare şi a timpilor de stagnare a producţiei.
 • Sporirea fluxului de numerar prin reducerea stocurilor de depozit – marfă, materie primă și consumabile.
 • Maximizarea profitului prin îmbunătățirea deciziilor bazate pe date și rapoarte curente.
 • Tracking de produse şi genealogie – produs, șarjă, lot.
 • Trasabilitate completă, de la intrarea materiei prime la produsul finit.
 • Integrare completă a proceselor de producţie si utilajelor – situații stare, operator, timpi etc.
 • Automatizarea proceselor de fabricaţie prin utilizarea cataloagelor de operații și pași tehnologici.
 • Minimizarea rebuturilor și posibilitatea de evaluare a impactului produselor noi.
 • Maximizarea rotaţiei stocurilor şi astfel sporirea lichidităţilor.
 • Creşterea gradului de exploatare a resurselor şi capacităţilor.
 • Planificarea şi monitorizare producţie sau simulare şi experimentare cu procese noi.
 • Stare, alocare resurse și alerte.
 • Colectare şi achiziţionare de date, crearea unui istoric extins și accesibil.
 • Managementul calităţii.
 • Analiza de performanţă.
 • Controlul documentelor și Securitate integrate cu control acces utilizatori.
 • Urmărirea lucrului în progres.
 • Planificare şi programare pentru distribuţie, achiziţie şi producţie.
 • Urmărire şi analiză avansată a distribuţiei.
 • Crește acuratețea procesului de producție.

Iar utilizatorii ZAX Solution vor aprecia avantajele aduse de:

 • Documentaţie proces fără hârtie.
 • Facilitează procesele de comunicare.
 • Permite urmărirea trasabilității.
 • Reduce semnificativ timpul dedicat obținerii de raporate și situații.
 • Oferă informații în timp real cu privire la operații și mașini.
 • Contribuie la creșterea productivității angajaților.
 • Angajații noi se integrează într-un timp mult mai scurt.
 • Este eliminat riscul implicat de rotația de personal.
 • Oferă vizibilitate crescută asupra tuturor activităților desfășurate.
 • Urmărirea indicatorilor de performanță ai fabricii.