Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Titlul proiectului:
DEZVOLTAREA ŞI OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢILOR COMPANIEI S.C. ETA2U S.R.L. PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE BUSINESS 2 BUSINESS - SMIS 46884

Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 3 - Susţinerea e-economiei
Operaţiunea 2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”

Perioada de implementare: 30.12.2013- 30.12.2014
Locatia de desfasurare: sediul central al firmei SC ETA2U SRL, TIMISOARA STR. GH DIMA NR 1
Valoarea totala a proiectului :1.307.270 ron
Asistenta financiara nerambursabila solicitata: 596.572,10 ron
Contributie proprie: 710.697,9 ron

ECHIPA DE PROIECT:
MANAGER DE PROIECT: RUXANDRA GALETUSE
RESPONSABIL FINANCIAR: VASILICA FONOS
RESPONSABIL TEHNIC: STELIAN CIMPIANU

DESCRIERE PROIECT:

Obiectivul general al prezentului proiect este reprezentat de eficientizarea gestionarii resurselor firmei S.C. ETA2U S.R.L. si cresterea productivitatii acesteia prin implementarea unui sistem informatic Business 2 Business care va duce la sporirea tranzactiilor online si la consolidarea unor relatii mai stranse intre partenerii comerciali. Acest lucru contribuie la respectarea principiului dezvoltarii durabile dorindu-se sustinerea cresterii economice a firmei si stabilirea de relatii de afaceri reciproc avantajoase care duc la sporirea vizibilitatii si a gradului de recunoastere a firmei. Totodata acest obiectiv contribuie si la indeplinirea cerintelor Societatii Informationale si anume creşterea rolului sectorului TIC în promovarea şi stimularea dezvoltării economice, a coeziunii sociale şi la reducerea decalajelor regionale de dezvoltare.

Prin acest proiect compania urmareste obtinerea unui sistem informatic integrat el fiind  o continuare a celorlalte doua proiecte respectiv implementarea unui sistem ERP si extinderea sistemului informatic de CRM. Astfel ca prin proiectul de fata se integreaza complet cele 3 componente de baza ale sistemului informatic: Customer Self Service – aplicatie de tip front Office, integrata cu CRM pe post de middleware si ERP - aplicatie de back office. Mai exact comenzile introduse pe site ul de comert electronic, sunt introduse si validate conform conditiilor client getsionate in CRM, fiind mai apoi procesate la nivelul sistemului ERP. Toate starile vizibile de pe acest site sunt  alimentate  de sistemele de CRM si ERP.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- dezvoltarea activităţii principale prin gestionarea performanta a relatiilor de comunicare ale întreprinderii cu organisme externe sau cu particulari, si consolidarea acestora pe termen lung
- optimizarea operaţiunilor de vanzare prin capacitarea clientilor
- creşterea productivităţii prin automatizarea tranzactiilor (urmarirea comenzii, istoricul ei, facturarea, fidelizarea clientilor)
- menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii, furnizorii şi partenerii de afaceri prin gestionarea informatică a tuturor  informaţiilor legate de aceştia
- eficientizarea deciziilor de management prin implementarea unor instrumente de analiză şi suport decizional.
Obiectivele prezentate mai sus relevă faptul că prezentul proiect vizează dezvoltarea şi modernizarea SC ETA 2U SRL şi prevede schimbări legate de calitatea serviciilor oferite clienţilor.
Toate acestea vor contribui la:
• Creşterea eficienţei firmei SC ETA2U SRL prin faptul că se automatizeaza procesele de business in relatia cu clientii reducand asimetriile de informatii intre cumparatori si furnizori si construind relatii mai stranse intre partenerii comerciali.
• Creşterea calităţii serviciilor furnizate terţilor avand o viteza mai mare de raspuns si posibilitatea de a personaliza rapid raspunsul la cerintele clientilor.
• Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ale angajatiilor Eta2U prin inlaturarea birocratiei interne (de ex automatizarea fluxului, scurtarea procesului decizional).
• Îmbunătăţirea deciziilor managementului firmei SC ETA2U SRL
toate acestea susţinand atingerea obiectivelor programului de finanţare Axa 3, Domeniul major de intervenţie 3 din cadrul POS CCE  prin  faptul că se doreşte o creştere  a productivităţii companiei asigurând principii de dezvoltare durabilă.
 
Componentele proiectului
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul prezentului proiect sunt:

Activitatea 1. Desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică
Subactivitatea 1.1: Elaborarea caietului de sarcini pentru achizitia sistemului informatic comert electronic
Subactivitatea 1.2: Publicarea anunţului de participare pe SEAP
Subactivitatea 1.3: Primirea şi înregistrarea ofertelor
Subactivitatea 1. 4: Evaluarea ofertelor
Subactivitatea 1.5: Configurarea licitatiei electronice pentru ofertantii cu oferte conforme si acceptate
Subactivitatea 1.6: Comunicarea rezultatului procedurii
Subactivitatea 1.7:  Semnarea contractului de achizitie, implementare, testare şi lansare în producţie a sistemului de comert eletronic
Subactivitatea 1.8: Elaborarea caietului de sarcini pentru achizitia de echipamente hardware
Subactivitatea 1.9: Publicarea anunţului de participare pe SEAP
Subactivitatea 1.10: Primirea şi înregistrarea ofertelor
Subactivitatea 1.11: Evaluarea ofertelor
Subactivitatea 1.12: Configurarea licitatiei electronice pentru ofertantii cu oferte conforme si acceptate
Subactivitatea 1.13: Comunicarea rezultatului procedurii
Subactivitatea 1.14: Semnarea contractului de achizitie echipamente hardware

Activitatea 2: Recepţia achiziţiilor de echipamente hardware

2.1 Semnarea proceselor verbale de recepţie privitoare la achiziţiile de echipamente hardware
2.2 Punerea in functiune a echipamentelor de hardware
Activitatea 3: Analiza pentru integrarea si definirea fluxurilor de lucru
Activitatea 4: Implementarea soluţiei
Subactivitatea 4.1 Implementarea aplicaţiei, configurarea şi customizarea si instalarea ei
Subactivitatea 4.2 Testarea soluţiei
Subactivitatea 4.3 Instruirea personalului care va utiliza  sistemul
Subactivitatea 4.4 Instruirea echipei de mentenanţă
Subactivitatea 4.5 Darea în producţie a sistemului si receptia finala
Subactivitatea 4.6 Receptia finala a sistemului

Activitatea 5. Activităţi de auditare a proiectului

Activitatea 6. Activităţi de informare şi publicitate a prezentului proiect
Subactivitatea 6.1: Anunţ în ziar odată cu lansare proiectului
Subactivitatea 6.2: Editare pliante
Subactivitatea 6.3: Postarea Siglei Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi
siglei Instrumentelor Structurale în România  pe site-ul rezultat din proiect si postarea unui link către site-ul web al instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro
Subactivitatea 6.4: Achiziţie şi lipire autocolante pe achiziţiile care fac obiectul prezentului proiect
Subactivitatea 6.5: Anunţ în ziar odată cu finalizarea implementării proiectului
Activitatea 7. Managementul de proiect
Subactivitatea 7.1 Intocmire de rapoarte tehnice
Subactivitatea 7.2 Intocmire de  cereri de rambursare
Subactivitatea 7.3 Intocmirea planului de afaceri ( activitate  realizata pentru depunerea proiectului)

Impactul proiectului asupra activităţii organizaţiei

Prezentul proiect va avea un impact major în eficientizarea activităţii curente a SC ETA 2U SRL prin achizitionarea unui sistem de comert electronic care  este o strategie comercială ce urmăreşte stabilirea unei relaţii profitabile şi de lungă durată cu clienţii. Managementul informaţiei va fi susţinut şi cunoştinţele companiei vor fi păstrate.

Dezvoltarea unui sistem Business 2 Business in cadrul companiei va avea un impact major asupra evolutiei afacerilor deoarece aceasta poate reduce costurile de tranzactie si creste viteza si fiabilitatea lor, poate reduce ineficienta care rezulta din lipsa de coordonare intre firme in cadrul lantului de valori. Dobandind abilitati de e-business SC ETA2U SRL va putea identifica strategia necesara pentru a raspunde nevoilor de mediu de afaceri si va putea dezvolta o strategie pentru supravietuire si pe viitor in acest mediu atat de competitiv.
Va exista un proces care va ajuta la o mai buna intelegere a nevoilor si comportamentului clientilor.

Prin acest proiect firma SC ETA2U SRL isi va  îmbunătăți procesele interne care vor deveni legate, coerente, ușor interpretabile eficientizând serviciile companiei. Totodata accesul la informaţii in cadrul firmei va fi mai rapid, direct şi securizat. Se va reduce timpul de aşteptare şi de acces la informaţie. Prin acest proiect se are in vedere creșterea semnificativa a calitatii produselor ETA2U.

După încetarea finanţării nerambursabile SC ETA2U SRL va dispune de pe urma implementării acestui proiect de un sistem de comert electronic performant, care va contribui la  eficientizarea activităţii la atragerea mai multor clienţi, întrucât piaţa produselor care fac obiectul de activitate al firmei este în continuă dezvoltare. Astfel se va obţine o creştere a veniturilor obţinute din vânzarea în acelaşi mod ca şi până la depunerea proiectului.

Astfel,  compania noastra va avea capacitatea de a acoperi cheltuielile ocazionate de utilizarea şi întreţinerea echipamentelor şi a sistemului achiziţionate.
Odată cu dezvoltarea activităţii firmei, pentru sistem  se pot achiziţiona noi module sau se vor adapta cele existente la nevoile specifice identificate.

Dezvoltarea şi optimizarea activităţilor companiei S.C. ETA2U S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic de Business 2 Business

„Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României« Înapoi