PowerSense este o soluție complexă de hardware-software, marca ETA2U, destinată măsurării mărimilor electrice în curent alternativ, în timp real, care se adresează consumatorilor de joasă tensiune, din industrie. PowerSense oferă o imagine completă despre evenimentele ce se petrec pe rețea de alimentare cu energie electric (citeste mai departe)