Obiectivul principal al Programului îl constituie sprijinirea operatorilor economici, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din toate sectoarele economice prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din toate sectoarele economice, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, formare profesionala in meserii specifice tuturor sectoarelor economice.

Programul urmăreşte:
a) sprijin financiar pentru minim 150 IMM /an  pentru creare brand;
b) sprijin financiar pentru participarea a minim 150 IMM/an la târguri internaționale, misiuni
    economice, etc;
c) instruire tehnici internaționalizare pentru minim 150 IMM /an
Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Beneficiari eligibili:
Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (întreprinderi mici şi mijlocii) care au:
- minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data înscrierii în program,
- codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei înscrierii în program,
- cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată la data de 31.12.2014,
- obiectul de activitate pe care îl accesează este eligibil în cadrul Programului și
- nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Urmează să se stabilească la momentul lansării programului de finanțare.

Cheltuieli eligibile:
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc:
a) AFN în valoare de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar pentru creare brand,
b) sprijin financiar pentru participarea la târguri internaționale, misiuni economice, etc. în valoare de maxim 20.000 lei (exclusiv TVA)/IMM.
c) sprijin financiar pentru instruire în tehnici internaționalizare în valoare de maxim 40.000 lei (exclusiv TVA)/IMM. 
AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:
a) creare și înregistrare siglă/marcă/logo/slogan ori identitate vizuală; servicii de creare brand; consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program (Singura activitate/cheltuială eligibilă care poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare.).
b) taxă participare târg, cheltuieli de cazare pe perioada desfășurării târgului, cheltuieli de transport pentru participarea la târg pentru maxim 2 persoane/ IMM și pentru produsele expuse, maxim 20.000 lei (exclusiv TVA)/IMM;
c) taxă participare curs, cheltuieli de cazare pe perioada desfășurării cursului, cheltuieli de transport pentru participarea la curs pentru maxim 1 persoană/ IMM, maxim 40.000 lei (exclusiv TVA)/IMM.
Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.1.a) nu pot depăşi 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-2015/