Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 10 milioane euro (calculată la un curs de 4,4 lei/euro).
Proiectele de investiții ale căror valoare totală se situează sub valoarea de 44 milioane lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.
Valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A., aferente investiției inițiale.

Bugetul programului de finanțare:
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv  echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Beneficiari eligibili:
Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt  întreprinderi  nou- înfiinţate sau întreprinderi  în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi  mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Plata ajutorului de stat se efectuează  în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Sectoare de activitate eligibile:
Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, precum și în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuieli eligibile:
Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fără T.V.A., aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor, aferente realizării investiţiei iniţiale.

Sunt considerate active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
a) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
b) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
pentru  aprobarea  Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor  fixe stabilită conform  prevederilor legale în vigoare.
Sunt considerate active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.mfinante.ro/hg807.html?pagina=domenii