Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.
Schema de ajutor de stat a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat.

Bugetul programului de finanțare:

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Beneficiari eligibili:
Potențialii beneficiari care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi  în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare.

Perioada de valabilitate a programului de finanțare:
Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 - 2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.
Prima sesiune pentru înregistrarea cererilor aferente anului 2015 se derulează în perioada 02.02.2015 - 27.02.2015.

Sectoare de activitate eligibile:
Sunt eligibile investiţiile care realizează locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate în  “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat” prevăzută în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuieli eligibile:
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Observații:
Pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puțin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi.
Locurile de muncă nou-create se menţin pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima dată în cazul întreprinderilor mari, respectiv 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Definițiile specifice se regăsesc  în Ghidul solicitantului.

Informații detaliate despre programul de finanțare:
http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii