Cursuri IT gratuite în vederea îmbunătățirii competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial competitiv

 

   S.C. ETA2U S.R.L. Timișoara, în parteneriat cu Asociația FORTI (Asociația centrelor de FORmare în domeniul Tehnologiei Informației), Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu și CTCE Alba Iulia anunță finalizarea proiectul “PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă”, în data 31.08.2021

   Activitățile proiectului s-au derulat pe o perioadă de 18 luni, în regiunile Vest, Centru și Nord-Vest, în perioada 01.11.2019 – 31.03.2021, 01.08.2020 – 31.08.2021.

   Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie mai adaptabili la nevoile sectoarelor economice din care provin și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

   În regiunea de Vest au beneficiat de programe de formare profesională, pentru a dobândi competențe și abilități TIC, 198 de angajați. Au fost sprijinite 11 IMM-uri, identificate conform SNC, pentru formarea profesională a angajaților,  iar 1 IMM a fost susținut pentru a elabora un program de învățare la locul de muncă.

   S-au derulat 15 serii de cursuri gratuite, de competențe informatice, finalizate cu un examen ANC. Din cei 198 de participanți, 193 au obținut certificarea. Primele 2 serii s-au derulat cu prezență fizică, iar următoarele 13 în variantă cu prezentă online, în contextul pandemiei COVID-19.

  Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apel POCU/464/3/12 ”Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice  / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”, cod MySMIS2014: 126668.

   Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa doamnei Mariana Radu, Director ETA2U Training Center, str. Gh. Dima, nr. 1 sau pe adresa de e‑mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pagina web: www.eta2u.ro/training.

 « Înapoi