Utilizare cu Microsoft Excel

- nivel avansat -

 

Participanţi

Cursul este recomandat celor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la nivel de specialist: manageri şi angajaţi din toate departamentele.

 

Cunoştinţe şi abilităţi iniţiale

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază de Excel.

 

Prezentarea cursului

Cursul are durata de 16 de ore şi se desfăşoară după modelul interactiv, cu modele si studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei companii.

 

Cursul abordează următoarele teme:

  • Editarea datelor: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatări avansate, formatare condiţionată, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul;
  • Grafice: crearea unui grafic, alegerea tipului potrivit de grafic pentru reprezentarea datelor, formatarea graficelor, crearea graficelor sparkline;
  • Funcţii: de dată şi oră (Today, Day, Month, Year, Weeknum), matematice (SumIf, SumIfs, Round, Roundup, Rounddown), statistice (Count, CountA, CountIf, CountIfs, AverageIf, AverageIfs), de text (Proper, Upper, Lower, Concatenate, Left, Right, Mid), de căutare şi referinţă (Vlookup), logice (If, And, Or);
  • Manipularea datelor: validarea şi auditul datelor introduse, protejarea datelor, lucrul în echipă, eliminarea duplicatelor;
  • Instrumente de analiză şi sinteză: crearea subtotalurilor, centralizarea datelor, crearea tabelelor şi diagramelor pivot, efectuarea calculelor într-un tabel pivot, utilizarea avansată a tabelului pivot, filtrarea datelor din tabele/grafice pivot cu ajutorul slicer-elor:

 

Abilităţi ce vor fi dobândite

Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot şi reprezentări sugestive ale datelor în Excel.

« Înapoi