Cursuri si certificari ECDL

 

Centrul ETA2U este Centru de Testare Acreditat ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDLEuropean Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL 

 • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţește perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 • Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional
 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
 • Studentii își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universită
 • Elevii care detin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competente digitale  din  cadrul  Examenului  de  Bacalaureat Naţiona
 • Cadrele didactice din învătământul preuniversitar care detin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Module ECDL

 

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale, de studiu sau profesionale ale candidatului.

Profilul  ECDL nu expiră și poate fi dezvoltat continuu, pe întreg parcursul vieţii.

Candidatul  își  poate  dezvolta  permanent  Profilul  ECDL, obţinând noi certificări ECDL.

Certificari ECDL
Pentru a ţine pasul atât cu cererea proprie candidatului de a se certifica pe competenţe şi arii de cunoştinţe specifice, cât şi cu schimbarea generală în ceea ce priveşte modalitatea în care acum sunt dobândite aptitudini şi competenţe de-a lungul întregii vieţi, a fost creată Certificarea ECDL PROFIL.ECDL PROFILProgramele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

ECDL PROFIL reprezintă un modul sau o grupare specifică de module, combinate în acord cu nevoile individuale. În cadrul fiecărui ECDL PROFIL, fiecare modul este considerat a fi o unitate de certificare de sine stătătoare.

Permisul ECDL PROFIL se poate obţine în urma promovării oricărui modul sau a mai multor module ECDL combinate în funcţie de profilul de certificare necesar candidatului.

ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.                     

ECDL STANDARD  este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration.

ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi Băncii Naţionale a României  şi a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:

Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.

Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL ROMANIA şi se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.

Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a

6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Profilul ECDL pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal,  doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Testare: online, cu afişarea rezultatelor în timp real; Aplicaţii: Windows 7/8/10; MS Office 2007/2010/2013/2016/ Office 365 (instalat local); Simulări: online

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC

utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC

Înscrierea ECDL

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării ECDL

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Pentru pregătire, solicitaţi simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-aţi înscris.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea Profilului ECDL Online.

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 În cadrul cursurilor de pregătire pentru obţinerea certificărilor ECDL aveţi la dispoziţie:

 • pregătire adaptată fiecărui nivel de certificare şi fiecărui grup ţintă: elevi, funcţionari publici, angajaţi din companii.
 • program de instruire personalizat de tip „fast-track” pentru elevii ce ţintesc obţinerea permisului ECDL PROFIL BAC şi echivalarea acestuia cu examenul de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional;
 • mod interactiv de susţinere a cursurilor astfel încât noţiunile sunt însuşite rapid şi temeinic;
 • săli de curs dotate cu reţele de calculatoare la standarde internaţionale;
 • materiale de curs şi teme practice pentru fiecare participant;
 • simulări de testare pentru verificarea cunoştinţelor înainte de examen.


Reţineţi:

 • ETA2U TRAINING CENTER este centru de testare acreditat ECDL din anul 2002!
 • În 2012 ETA2U Training Center a obţinut locul 1 pentru cea mai bună activitate ECDL în regiunea Banat.

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

Contact:

ETA2U Training Center
Str. Gheorghe Dima nr.1, Et. 1, Timisoara (Piata 700).
Tel: 0256.277.644, Mobil: 0748.293.299 (Cristina Mangeac).
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Web: www.eta2u.ro/training

 « Înapoi