ETA2U vă invită la conferinţa finală a proiectului SABER

ETA2U - prin divizia “Innovation” - ca şi partener în proiectul SABER, vă invită la conferința finală cu titlul "Broadband for European Regions, from availability to penetration - the satellite contribution", care va avea loc la Bruxelles în data de 30 septembrie 2014, între orele 9.00 și 16.30, la Comitetul Regiunilor.

Conferinţa finală a proiectului SABER (bandă largă prin satelit pentru regiunile europene) are ca scop diseminarea către toate regiunile europene a rezultatelor de succes obținute de-a lungul proiectului.
Obiectivul principal al rețelei tematice SABER este de a crea condițiile pentru contribuția optimă a sistemelor de comunicaţii în banda largă prin satelit, pentru a sprijini realizarea obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020 și, ulterior, în Agenda digitală pentru Europa (DAE), prin implicarea regiunilor europene .

SABER este un proiect european menit să exploreze posibilitățile tehnologice de bandă largă prin satelit pentru a aborda în mod eficient decalajul digital în Europa, în conformitate cu obiectivele Agendei digitale pentru Europa. Parţial finanţat prin Programul-Cadru pentru Inovație al Comisiei Europene pentru competitivitate și, în cadrul programului ICT Policy Support (ICT PSP) proiectul, în forma unei rețele tematice, adună 26 de parteneri din 22 de regiuni și cei mai importanţi reprezentanţi din industria comunicaţiilor prin satelit din 13 state membre ale UE.

Pentru mai multe detalii sau pentru a vă înscrie la acest eveniment, puteţi aceesa următorul link: http://www.project-saber.eu/cms/ 

« Înapoi