Cererea pentru implementarea de soluţii IT a fost mai mare atât din partea firmelor locale, cât şi a multinaţionalelor. Compania a atras câteva zeci de clienţi noi anul trecut.

 Compania timişoreană ETA2U, cel mai mare integrator de soluţii IT&C din afara Bucureştiului, a depăşit anul trecut pragul de 150 milioane de lei cifră de afaceri şi a reuşit să crească profitabilitatea cu 80%, 2015 fiind astfel cel mai bun an pentru integratorul local în ceea ce priveşte rezultatele financiare. Afacerile ETA2U s-au majorat anul trecut cu aproape 40% faţă de 2014, la 152 milioane de lei, creşterea fiind generată în principal de cererea mai mare din mediul privat, firmele locale şi multinaţionale investind mai mult în tehnologie. În 2014, afacerile ETA2U s-au situat la 112 mil. lei, iar profitul net la 2,7 mil. lei, conform datelor de la Ministerul de Finanţe.

„În primul rând s-a intensificat cola­borarea noastră cu companiile private româneşti şi cu companii multinaţionale pe fondul retehnologizării, extinderii sau investiţiilor în tehnologie pe care acestea le-au făcut. Aproximativ 85% din cifra de afaceri a ETA2U provine din mediul privat - integratori de IT sau beneficiari finali ai competenţelor noastre“, a ex­plicat Stelian Câmpianu, director executiv al ETA2U, evoluţia indicatorilor finan­ciari obţinuţi în 2015.

El a adăugat că alături de revigorarea pieţei, rezul­tatele obţinute se datorează şi consolidării relaţiilor cu partenerii. Acti­vitatea ETA2U, companie înfiin­ţată în 1992 în Timişoara şi deţinută de Romulus Lucaciu, se împarte în şase divizii axate pe echipamente hardware pentru retail, echipamente pentru imprimare, soluţii şi echipamente pentru infrastructura IT, cercetare şi dezvoltare, service IT şi traininguri specializate. ETA2U are în prezent filiale şi în alte 7 oraşe din ţară, inclusiv în Capitală, în care lu­crează în total peste 240 de angajaţi. 

Toate diviziile com­paniei, mai puţin cea axată pe segmentul retail, au înre­gistrat creştere anul trecut.

„Cu excepţia diviziei de retail, toate unităţile de bu­siness ale ETA2U au rea­lizat creşteri sem­nifi­ca­tive. Acest lucru denotă faptul că această creştere a cifrei de afaceri a fost una sănă­toasă şi nu pro­venită din fructi­fi­carea vreunei oportu­nităţi sin­gulare“, a precizat Câm­pianu.

Compania nu are niciun client care să aibă o pon­dere mai mare de 10% din cifra de afaceri, în general valoarea contrac­telor încheiate cu un client reprezentând circa 3-4% din totalul veniturilor ETA2U.

Anul trecut, integratorul IT&C a reuşit să atragă câteva zeci de clienţi noi şi să extindă contractele cu clienţii existenţi pentru servicii adiţionale.

„Clienţii noi atraşi în anul 2015 sunt de ordinul zecilor. Mai interesant este fap­tul că am reuşit să adăugam livrărilor curente şi servicii cu grad de complexitate tenhică la clienţi cu care derulam până acum doar livrări de echipamente, de regulă aceste proiecte derulându-se la com­panii multina­ţionale“, a spus Câm­pianu.

Printre cele mai mari proiecte deru­late anul trecut de ETA2U se numără implementarea soluţiilor de intrastruc­tură şi oursourcing IT pentru un pro­ducător de mobilă, realizarea unui centru de date pentru un retailer de talie mare din industria bunurilor de larg consum (FMCG) şi pentru un retailer mare din industria de bricolaj, imple­men­tarea unei soluţii de securitate IT în sectorul bancar şi a unei soluţii de externalizare a ser­viciilor de printing pentru o companie din domeniul auto.

În ceea ce priveşte creşterea profi­ta­bilităţii companiei cu 80% anul trecut, la 4,7 milioane lei, Câmpianu a ex­plicat că evo­luţia pozitivă este rezultatul in­vestiţiilor realizate de companie în anii anteriori în dezvoltarea şi reţinerea de competenţe tehnice în speranţa unui reviriment al vânzărilor.

„La urma urmei un profit brut de 3,6%, este unul mic, dar normal am spune în industria IT care nu este numai competitivă, dar şi într-o puternică schimbare de paradigmă tehnologică. În acest caz am profitat de efectul de levier datorat creşterii cifrei de afaceri în condiţiile în care în 2015 am reusit să efectuăm proiecte cu valoare adaugată mai mare: training, implementări de soluţii de infrastructură, servicii IT recurente, externalizare de competenţe IT etc.“.

ETA2U organizează anual cel mai mare congres IT din afara Capitalei

Compania timişoreană organizează de asemenea anual în luna mai un eveniment dedicat mediului de business prin intermediul căruia prezintă noile tehnologii şi soluţii IT ale marilor branduri de tehnologie din lume, precum Microsoft, Cisco sau Intel.

Evenimentul, numit IT Congress, reuneşte circa 1.000 de participanţi an de an, aceştia având la dispoziţie o serie de sesiune de prezentare şi workshop-uri ale celor mai noi tehnologii dezvoltate de giganţii IT. Astfel, ETA2U încearcă să schimbe mentalitatea mediului de afaceri din România în ceea ce priveşte investiţiile în soluţiile IT.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 12.05.2016